Vilket politiskt parti?

Vilket svenskt politiskt parti har en hälsosam inställning för Bitcoin?

Exempelvis:

  • exkludera BTC från kapitalvinstbeskattning
  • förståelse för incitamentet för grön energi via mining
  • BTCs decentralisering och max cap är helt unikt och en äkta lösning för mänskligheten att lagra värde.
  • BTC kan inte jämföras som medium för att lagra värde med icke decentraliserade proof-of-stake altcoins. SEK, USD, EUR osv är väldigt jämförbara dock.

Vilket parti har detta perspektiv?

Nationalstater är förmodligen ett utdöende koncept i sin nuvarande form. För att plana ut turbulensen behöver svensk politik sluta gå på autopilot ner i graven och istället styra mot rätt framtidsvision.

Det verkar som att Alexander Bard förstår BTC mer än den genomsnittlige politikern. Är det hans parti vi ska rösta på?

Finns det något parti med ett äkta liberalt perspektiv på marknadsekonomi?