Uppsatsseminarium om Bitcoin


#1

Bitcoinintresserade uppsalabor kan säkert nästla sig in här.

Med “Riddartorget” avses Juridiska institutionens lokaler i Oxenstiernska huset, Trädgårdsgatan 1.

[quote]Uppsala Universitet

KALLELSE
2014-02-10

Uppsatsseminarium i finansrätt

Härmed kallas till uppsatsseminarium tisdagen den 18 februari kl. 15 i sal A007, Riddartorget.

Författare: Marcus Brosché
Titel: Internets värdeskapande funktion – Vem ska ha rätt att beskatta digitalt genererade inkomster?
Opponent: Mattias Andersson

Författare: Mattias Andersson
Titel: Beskattning av digitala valutor – bitcoin och andra enheter
Opponent: Marcus Brosché

Uppsatserna kan erhållas via mejl till författarna på
marcusbrosche@gmail.com
mattias.f.andersson@gmail.com

Välkommen!

Anna Romby och Martin Berglund, handledare


[/quote]