#UAHF som svar mot #UASF


#1

Det ser ut som att #UASF (User Activated Soft Fork) kommer att tvinga motsidan att göra en “clean fork”, och nu har vi fått en #UAHF som svar. (github.com/Bitcoin-UAHF/spec/bl … al-spec.md)

Kort sammanfattat - 12 timmar efter att en #UASF aktiverats, om den har något hashing stöd så kommer dem som stödjer en #UAHF att bryta sig loss och bygga vidare på sin egna kjedja, genom att skapa ett block som är större än 1MB och därmed är dem inkompatibla med gamla kjedjan.

En av huvudaktörerna bakom (Bitmain) har även sagt att dem vill få in Segwit efter forken, om man tar bort rabatten på segwit-data så att denna behandlas likadant som vanliga transaktioner.

Sunt, skall bli mycket intressant.

Och här tänkte jag att #UASF skulle komma och misslyckas i frid, men istället triggar den troligen en hard förgrening med större block <3


#2

[quote]If BIP148 activates

Then UAHF will be alive on the same day. The UAHF chain will protect the economic transactions that are under risk of reorganization because of UASF.[/quote]

Vet inte riktigt hur man ska tolka detta. Är det att UAHF-kedjan även kommer att inkludera alla UASF-transaktioner så att alla på UASF-kedjan kan växla till UAHF-kedjan utan att tappa någon transaktion?


#3

Vet inte riktigt hur man ska tolka detta. Är det att UAHF-kedjan även kommer att inkludera alla UASF-transaktioner så att alla på UASF-kedjan kan växla till UAHF-kedjan utan att tappa någon transaktion?[/quote]

Skyddet är för transaktioner på UASF kjedjan som faller under konsensus reglerna innan UASF (normala, icke-segwit transaktioner), som kan få problem på UASF kjedjan om den inte har tillräcklig hashning för att hålla fast sin plats som den dominanta kjedjan.

Kort och gott, om inte UASF går igenom på ett rent och effektivt sett med stark konsensus, så har UASF orsakat alla dem där problemen som man gjorde om segwit till en soft fork för att undvika. -.-