Transaktionskostnader avdragsgill

Anses transaktionsavgifter skattemässigt avdragsgilla? På bland annat Koinly finns det möjlighet att välja “transfer fees as disposables” vilket, om jag förstår det rätt, inte behandlar transaktionskostnaderna som något som ska skattas på. Vad gäller i Sverige?

Det är en bra fråga. Det diskuterades i en annan tråd, där någon ringde Skatteverket, men det känns ändå som att svaret var något oklart.

Det tror jag inte du kan dra av. Däremot så ska de räknas in som försäljning/avyttring. Det vill säga även om du bara gör en transkation mellan egna wallets så ska egentligen transaktionsavgiften räknas som en avyttring och alltså beskattas. Väldigt svårt att tro att någon tar upp det för deklaration dock.

Hmm okej. Har transaktionsavgifter som uppgår till ungefär 150 kr. Det rätta är väl att skatta på det, men känns också lite… löjligt

Första stycket där tyder på att transaktionsavgifterna skulle kunna bortses från vid deklarationen, eller hur? Till stor del bör de ju faktiskt kunna ses precis som courtageavgifter.

“Det rätta” vore att de slutade trakassera Bitcoin med idiotiska skatter överhuvudtaget. Faktum är att just denna ivriga foglighet bland allmänheten att låta sig hunsas och fortsätta vara slavar gör det hopplöst för Bitcoin att vinna.

Förutom att processen ska ha handlat om att antingen förvärva eller bibehålla en inkomst så ska den skattskyldige, i de fall han eller hon har förlorat tvisten, även ha haft en skälig anledning att driva processen för att få avdrag för rättegångskostnaderna here. För att bedöma frågan om den skattskyldige kan anses ha haft skälig anledning att driva kravet till rättegång, får Skatteverket väga samman samtliga omständigheter.