Teknisk analys nivåer för BTC/USDT eller BTC/USD

Jag har hållit på med teknisk analys ganska länge och tänkte dela med mig av hur jag ser på Bitcoin priset (antingen för BTC/USDT eller BTC/USD) idag.

Som ni kan se i grafen ovan, så har en tydlig nedgångstrend sedan 68-69k nivån. Jag brukar kolla på Elliott Waves för att se rörelser och mönster. Min egen analys av Bitcoin just nu indikerar att nedgångsfasen inletts med en första våg nedåt som stannade runt 33-34k. Därefter kom en rekyl som gick upp emot 48 000 USDT igen. Den tredje vågen nedåt är ofta rätt betydande, vilket även stämmer i detta fall. Här föll BTC mot 18k, innan den vände upp och snuddade runt 30k igen. Nu tror jag att vi är på väg mot den femte vågen neråt, som också är den sista. Nedgången kan enligt Elliott Wave troligen sluta omkring 8-12k, men givetvis så kan det vara ytterligare lite variation här. Efter detta så bör en ny uppgångsfas starta. Tidsmässigt så är det svårt att uttala sig, men gissar på att nästa botten, den slutgiltiga i den femte Elliott vågen, nås inom några månader - eller upp till 6-8 månader i längsta fall.

Riskvarning: Detta är bara en av många potentiella analyser av Bitcoin priset utifrån Elliotts vågteori och det går säkerligen att hitta många andra sätt att analysera denna ganska svårbedömda digitiala tillgång. Var tror du att Bitcoin priset är på väg den närmaste tiden?

1 gillning