Sveriges första bitcoin-marknad: "Kapiton"


#1

kapiton.se/

Ej min sida.


#2

Intressant. Ser snyggt och prydligt ut.

Skulle vara intressant att få veta lite mer om företaget, det enda namnet jag hittar är Sebastian Manitski. Är det ett enmansföretag? Ett aktiebolag? Har de de tillstånd de behöver för att ta emot insättningar från folk mm.?

Ska se om jag kan få hit honom/dem för att svara.


#3

Hittade följande:

[quote]Sökningen gav 1 träffar
KAPITON
Bäreberg Östtomten 302
465 98 NOSSEBRO

BGNR: 841-6794[/quote]

bankgirot.se/templates/BGNrSearc … r=841-6794


#4

Enskild firma, svarar ägaren.


#5

Hejsan! Företaget är just nu enskild näringsverksamhet och består bara av mig själv. Förhoppningsvis har jag snart det nödvändiga aktiekapitalet tillgängligt så jag kan ombilda verksamheten till ett aktiebolag. Efter kontakt med skatteverket och finansinspektionen och lusläsning av lagboken har jag kommit fram till att det inte behövs några särskilda tillstånd för att driva en sån här sida. Fritt fram om ni har några frågor.

Edit: det relevanta Reddit-inlägget: reddit.com/r/Bitcoin/comment … ngem_open/


#6

Hoppas ni går en strålande framtid till mötes!


#7

Snyggt!

Hittade ett par mindre typos i användarvillkoren:
"…] träda i kraft omedelbart och utan om nödvändigt utan förvarning." (andra stycket.)
“Kapiton gör inga löften om tjänstens …]”

Är texten skriven/granskad av en jurist?


#8

Tackar!

Fixade stavfelen. Texten är varken skriven eller granskad av en jurist, tycker du det ser okej ut i övrigt?


#9

Det fungerar bara att köpa 0.6 bitcoin i taget…

Försöker jag köpa 0,6 så funkar det, men vid större mängd så får jag bara in ca 0,6 och sen står resten stilla.


#10

…en till grej, sidan är rätt rörig. Det skulle kännas bra att ha sitt saldo på ett ställe dit jag kan klicka mig, otillfredsställande att ha detta i hörn så där.
Jag känner ett par duktiga gränssnitts-förstå-sig-påare, ta det på mail om du är intresserad.

En till skum grej, när man går in på sidan för insättning så finns där en adress fast man inte loggat in… Såg att de fanns där innan jag reggat mig också.
Kanske ska tillägga att jag bara känt till det här med bitcoin något dygn, så reserverar mig för missförstånd med den där insättnings-grejjen.


#11

Illa, var en ändrig jag gjorde nyligen som orsakade det. Har fixat det nu.

[edit] Inte så att det inte fanns mer än 0.6 att köpa för det priset då?

Hmm. Varför tycker du detta är röritgt?

Det är mest för att göra sökmotors-crawlers glada


#12

Det är mest för att göra sökmotors-crawlers glada[/quote]

Du kan anpassa din sida för crawlers baserat på user agent (se: user-agents.org/).


#13

Det är mest för att göra sökmotors-crawlers glada
Du kan anpassa din sida för crawlers baserat på user agent (se: user-agents.org/).[/quote]

Jo, fast nu så ser man hur sidan ser ut utan att vara inloggad också, innan såg man bara “vänligen logga in” medan sökmotorer kunde se hela sidan. :slight_smile:


#14

Råkade stänga fönstret när jag skrivit halva texten. Lärdom: Skriv längre texter i texteditor istället för webbläsaren… Anyway, here goes. Blev lite långt :slight_smile:.

[quote]2. Ändring av villkor
Användaren skall regelbundet kontrollera om någon ändring har skett i avtalet och Kapiton kommer så långt det är möjligt att meddela registrerade användare om icke-triviala ändringar med exempelvis nyhetsuppdatering eller med e-post till den vid registreringen angivna e-postadressen. Ändringar som gäller nya funktioner i en tjänst, ny tjänst eller ändringar som görs av juridiska skäl kommer dock att träda i kraft omedelbart och om nödvändigt utan förvarning. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för en tjänst ska du omedelbart sluta använda tjänsten.[/quote]

Vissa ändringar kan träda i kraft omedelbart utan förvarning (“juridiska skäl” är ju ganska brett) och användaren är enligt klausulen bunden av denna ändring om han/hon inte slutar använda tjänsten. Jag misstänker starkt att en domstol kommer finna att det här är ett oskäligt avtalsvillkor som alltså inte binder användaren (36 § avtalslagen). Särskilt eftersom användaren sannolikt är konsument, medan Kapiton är näringsidkare. Effekten av att avtalsvillkoret inte gäller blir förstås att de eventuella ändringar som görs inte heller blir bindande mot användaren.

Inspiration från Tele2:s allmänna villkor (tele2.se/files/GE_014_07_01.pdf):

[quote]11. ÄNDRING AV VILLKOR.
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.
Det åligger Tele2 att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om förändring i allmänna
villkor. Kund har rätt att, utan kostnad, avgift eller annan förpliktelse, säga upp Avtalet med verkan
från det att sådan förändring träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Tele2 tillhanda före
förändringens ikraftträdande.
Om parterna har avtalat om bindningstid för Tjänst får en förändring i de allmänna villkoren
verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Tele2 förbehåller sig dock rätten att ändra villkor
med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av tvingande lagstiftning
eller annan liknande omständighet utanför Tele2s kontroll.[/quote]

Som du ser är Tele2:s villkor betydligt generösare mot användaren.

[quote]3. Kapitons roll
Kapiton förmedlar en tjänst som tillåter användare att köpa och sälja bitcoins från och till andra användare under auktions- eller annonsliknande former. Kapiton är ansvariga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism eller annan brottslighet och kommer därför att ställa frågor om din identitet och/eller härkomsten om summor som själv eller tillsammans med delsummor överstiger 20.000 kr försöker sättas in eller tas ut från Kapiton. Användaren skall uppfylla sådan förfrågan om identitet eller härkomst av pengar.
[/quote]

Här tycker jag att du bör beskriva tjänsten lite utförligare. Framför allt saknar jag en reglering av bitcoin-kontona som användarna har på sidan; vad gäller för dem? Det är ju trots allt andras “pengar” du har hand om. Om exempelvis Kapiton skulle gå i konkurs vore det ju surt om användarnas bitcoins ingick i konkursboet.

Förutom beskrivningen av tjänsten så kan något i stil med det här vara lämpligt: “Kapiton medger att bitcoins som saldoförs på Användarens konto innehas av Kapiton med redovisningsskyldighet gentemot Användaren. Samtliga rättigheter till dessa bitcoins tillfaller Användaren. Kapiton avsäger sig all förfoganderätt över sagda bitcoins.”

Jag skulle rekommendera att du läser igenom några stora företags konsumentavtal, typ Tele2. Ta det inte som någon kritik eller så, vi är ju alla entusiaster här, men tänk på att eftersom bitcoin är relativt oreglerat som betalningsmedel så är det självreglering genom avtal som gäller om man vill ha vettiga juridiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

edit: Tänkte bara flika in att jag precis skapade ett konto. Ser fram emot att se hur det fungerar :slight_smile:.


#15
 1. Du är såvitt jag ser varken momsregistrerat eller har F-skatt, varken enligt europa.eu eller upplysning.se/ratsit. Inga andra bolagsengagemang finns heller?

 2. Angående tillstånd etc. tror jag du har brutalt fel där, men det återstå att se om skatteverket/FI granskar din verksamhet. Jag har själv varit i kontakt med skatteverket rörande precis en identisk verksamhet och fick ganska klart och tydligt svar på att det var lite väl i gråzonen. Det är dock inte testat juridiskt än, så det kan bli både ja och nej.

 3. Eftersom du redan bedriver handel, och inte har någon f-skatt, samt sajten drivs i självklart vinst-syfte (ej hobbyverksamhet) - vad betalar du moms och skatt på? försäljning av tjänst (eller virtuell valuta eller whatever) skall momsas med 25% - något jag inte ser att du gör.

 4. Lycka till dock!


#16

Drar en liten update, bara för att ha det här också (det är omnämt i detta forum sen innan);

fi.se/Tillstand/Soka-tillsta … ltjanster/

Att han påstår att han sen “lustläst” lagboken och pratat med FI tror jag vad jag vill om.

Just sayin’


#17

Daniel, tack så mycket! Skall uppdatera användaravtalet.

 1. Jag innehar momssedel och innehar FA-skatt, varför det inte syns på ratsit har jag ingen aning om.
 2. Ja, vi får se vad de säger efter eventuell granskning.
 3. Moms betalas på tjänstens avgift. Jag säljer ingen “virtuell valuta”, det gör mina användare, skulle de ha sådana intäkter att de måste skatta är det deras sak.
 4. Tack!

Beträffande betaltjänstelagen så är min uppfattning att den gäller betalningstjänster (läs: paypal, visa, sms-betalningstjänster, et cetera, jag kan inte se att den skulle vara relevant för min verksamhet. Se denna promemoria: fi.se/upload/43_Utredningar/ … r_3aug.pdf


#18

Hur kan du inte tycka dessa passar in på din verksamhet?

Vad räknas som betaltjänster?

 1. Insättningar på och uttag från ett betalkonto
 2. **Betalningstransaktioner **(bland annat autogiro, kontokort, kontobasera-de betalningar)

Även om vi tänker att transaktionen av bitcoins sker mellan användare (där du bara förmedlar tjänsten) så tillhanda håller du dock en tjänst där man kan sätta in och ta ut pengar ifrån ett betalkonto (I ditt fall en användarprofil, där betalningen sker till ditt bankgiro)

Anledningen att det krävs licens (eller undantag) från detta är pga. AML-regler.
Jag skulle enkelt kunna sätta in 100.000 SEK på ditt konto, för att sedan köpa bitcoins för det, och sen sälja dom direkt igen - poff så har jag kvitto på att pengarna kommer ifrån din tjänst och är helt lagliga och vita. Det går inte FI med på direkt.

Du hävdar att du varit i kontakt med FI, och jag har väldigt svårt att tro att dom skulle hävda något annat. Både SKV och FI kommer alltid ta det säkra alternativet före det osäkra om det är en gråzon. SKV vill gärna att du ska betala skatt och moms på allt, flera gånger om också!

Rörande moms-reg och liknande så ploppade faktiskt det upp på ec.europa.eu nu inatt - du har giltigt momsreg nummer :slight_smile:


#19

[quote=“Jine”]
Hur kan du inte tycka dessa passar in på din verksamhet?

Vad räknas som betaltjänster?

 1. Insättningar på och uttag från ett betalkonto
 2. **Betalningstransaktioner **(bland annat autogiro, kontokort, kontobasera-de betalningar)[/quote]

Även om vi tänker att transaktionen av bitcoins sker mellan användare (där du bara förmedlar tjänsten) så tillhanda håller du dock en tjänst där man kan sätta in och ta ut pengar ifrån ett betalkonto (I ditt fall en användarprofil, där betalningen sker till ditt bankgiro)

Anledningen att det krävs licens (eller undantag) från detta är pga. AML-regler.
Jag skulle enkelt kunna sätta in 100.000 SEK på ditt konto, för att sedan köpa bitcoins för det, och sen sälja dom direkt igen - poff så har jag kvitto på att pengarna kommer ifrån din tjänst och är helt lagliga och vita. Det går inte FI med på direkt.

Du hävdar att du varit i kontakt med FI, och jag har väldigt svårt att tro att dom skulle hävda något annat. Både SKV och FI kommer alltid ta det säkra alternativet före det osäkra om det är en gråzon. SKV vill gärna att du ska betala skatt och moms på allt, flera gånger om också!

Rörande moms-reg och liknande så ploppade faktiskt det upp på ec.europa.eu nu inatt - du har giltigt momsreg nummer :slight_smile:
Som jag tolkar det så regleras förvaltning av kundmedel på eget konto av andra lagar, men jag skall dra iväg ett mail till finansinspektionen och fråga. Jag tror du har missförstått vad penningtvätt innebär, du glömde ledet där du tar ut dina pengar igen. Om det var så lätt att tvätta pengar, varför inte bara köpa en annan godtycklig vara för dem och sedan använda ångerrätten? Jag anser inte att det är möjligt att tvätta pengar med min tjänst.

Jag har varit i kontakt med FI, förstår inte varför du ifrågasätter det. Mina förfrågningar var primärt gällande lagligheten i börsverksamhet för virtuell valuta, och svaret jag fick var att de inte ansåg att det föll under lagen om värdepappersmarknad, och inte heller under deras översyn. Skatteverket har inte i uppgift att bedöma verksamheter utöver huruvida de är skattepliktiga eller ej.


#20

Jine, du verkar inte ha pratat med Finansinspektionen, utan bara läst på deras hemsida. Det är ju bra att göra det såklart, men även om man läser själva lagen är det svårt att veta vad den säger just om Bitcoin. Är det pengar? Är det en betaltjänst? Är det en virtuell valuta? Vem skapar och ansvarar för den i så fall?

Av det jag har pratat med själva Finansinspektionen, tycker inte de just nu att de ska granska bitcoinverksamhet som någonting finansiellt (i alla fall när frågan handlade om företag som säljer bitcoins, finns ju en liten chans att det är någon skillnad för företag som driver marknadsverksamhet), eftersom bitcoin inte representerar någon juridiskt existerande fordran hos “företaget” som tillhandahåller bitcoins. (Ja, det finns ju inget sådant företag naturligtvis heller.)