Sverige röstar på större block?


#1

Tittade på Sveriges statistik över nåbara bitcoin-noder:

bitnodes.21.co/nodes/?page=1&q=Sweden

Av ca 120 svenska noder körde 18 st XT, 21 Unlimited och 58 senaste core (11.2)
Det var även ett antal ändre versioner av core, exempelvis 0.10.2.

Det ger 39 st som aktivt röstar för större block.
Det var 58 st som kan komma att rösta på att behålla nuvarande blockstorlek,
men uppgraderingen till senaste core kan ju exempelvis ha gjorts innan unlimited fanns tillgänglig,
så alla dessa bör nog inte tolkas som röster på att behålla blockstorleken.

De som inte uppgraderat de ändre noderna har inte gjort något aktivt val den senaste tiden,
men inget val är också är ett val.

Denna vecka släpps Classic, skall bli spännande att se vad sveriges nodes väljer.


#2

Att gå efter hur många fulla noder som finns är inte lönt. Det är väldigt enkelt och billigt att skapa så kallade pseudonodes(github.com/basil00/PseudoNode) för att få det att se ut som att just din implementation är mest poppis. En Sybilattack som enkelt kan utnyttjas av den som vill försöka få till en förändring.

Sybilattacker är vad Bitcoin löser med proof-of-work, så det första man bör gå på är hashrate och efter det bitcoin-holders som röstar med hur många bitcoins de har. Det är essentiellt lagrad proof-of-work. Dessa är de enda säkra röstsättet som inte är manipulerbar på samma sätt.

Se www.bitcoinocracy.com för olika frågor som folk röstar efter med bevis av sina bitcoins, och rösta själv.


#3

Visst är det så, nodinformation kan förvanskas.

Samma sak gäller webbforum och postningar där, att skapa många konton är enkelt.
Och bitcoinocracy tillför inget, att visa att man har några bitcoins löser inget.

Inte ens indikationerna i blocken som sägs visa stöd för en viss ny funktion kan man lita på.
Man kan generera 1000 block som säger att man stöder 2MB, och sedan välja att inte göra det.
Busenkelt att ändra några kodrader i servern.

Man kan faktiskt inte lita på någonting alls om framtiden, förutom när något redan hänt och ett block är skapat.
Först då kan man veta att blocket är på 1.1 MB.

Men snart är det dags för grävarna att fatta beslut om att stödja 2MB eller inte.
Och då kommer de använda ALLA tillgängliga kanaler för att skaffa sig en uppfattning om hur resten
av bitcoinvärlden ser på saken. Och fast man inte kan säga något säkert så kommer
antalet noder som indikerar stöd för 2MB block vara en av parametrarna som avgör grävarnas beslut.


#4

Med hjälp av annan tillgänglig information kan man göra en bedömning av informationen från antalet noder.

Här finns en graf över antalet noder som en funktion av tiden:
coin.dance/nodes/all

Intressant att notera är att det totala antalet noder legat ganska konstant under år 2015.
Ca 5000 noder rapporteras.

Om många användare hade satt upp pseudo-noder så skulle statistiken visa på en stor ökning under år 2015.
Men det gör det inte, och detta ökar sannolikheten att nod-informationen faktiskt speglar verkligheten.

Småblocksanhängare har faktiskt inte så mycket att vinna på att sätta upp servrar som
tillkännager att de är XT-noder.

Vad de däremot har att vinna på är att skriva en progamvara som GÖR DET MÖJLIGT,
för att skapa osäkerhet om det verkliga antalet. Men att verkligen köra den har de inte mycket att vinna på.
Men man kan ju sprida FUD genom att skapa programvaran.

Men vem vet, coin.dance kanske inte har korrekt uppgifter, utan ger en falsk bild av nodantalet…
Vem kan man lita på?

Den som lever får se.


#5

Problemet är ju att en angripare som verkligen vill ha förändring kan skapa nya noder i långsam takt för att få det att se ut som stadigt ökande popularitet. Det enda sättet som innebär rättvis röstning är proof-of-work (hashrate) och proof-of-stake (bitcoininnehav). Dessa kan inte förfalskas och utsättas för Sybil-attacker.

Varför skulle de som vill ha små block sätta upp XT-noder? Det är ju de som vill ha stora block som skulle göra det i sådana fall. De som vill ha små block skulle ju sätta upp Core noder.

Även om det är relativa småsummor det handlar om så är bitcoinocracy det bästa sättet att se till var konsensus ligger. Förhoppningsvis röstar fler så att resultatet blir mer trovärdigt.


#6

Ja, man skulle kunna öka i en långsam takt, men det ser inte ut som det händer, antalet noder har snarare minskat.

De flesta hemanvändare har bara en IP-adress, så man kan bara sätta upp en nåbar nod.
Och om man ändå sätter upp en så kan man ju lika gärna köra en riktig server.
60GB borde inte vara några större problem, annat än om man kör SSD-diskar.


#7

Bara att hyra vpser mycket och köra igång en massa pseudonodes. Inte svårt alls. När XT begav sig demonstrerade någon detta genom att starta tusentals noder på en gång.

Det kan vara så att antalet core noder halverades, men att core själva satte upp pseudonoder för att dölja det faktumet. Där har du en till konspirationsteori att ta till /r/btc :slight_smile:

Min poäng är att man inte kan säga något alls om antalet noder då de är enkla och billiga att manipulera.


#8

Man kan göra en sökning på “bitcoin pseudonode” för att se vilka som är mest intresserade av detta tilltag.

Kända småblocksanhängare är bland de första sökresultaten:

Peter Todd
BtcDrak
iCEBREAKER

Med flera.

Verkar som de är mest intresserade av att köra:
twitter.com/petertoddbtc/status … 3516961793


#9

Hur tänkte du nu? Dessa personer uppmärksammar allmänheten att dessa mjukvaror finns och att de kan användas för att manipulera nodantalet. Sedan konstaterar du att det måste vara dessa individer som kör dessa programmen? Med lite logiskt tänkande så skulle man istället kunna dra slutsatsen att det vore effektivera att manipulera nodantalet genom att inte uppmärksamma världen att pseudonode finns. Håller du inte med? Eller är jag också en av dessa småblocksanhängare som manipulerar nodantalet genom att påpeka att pseudonode finns?

Dessa personangrepp måste upphöra. Peter Todd och BtcDrak har gjort fantastiskt mycket för Bitcoin, även om du inte håller med om en del av deras bidrag eller åsikter. Försök vara konstruktiv istället för att kasta skit.