Svenska bitcoinföreningen


#1

Någon som vet status för svenska bitcoinföreningen?

bitcoinforeningen.se/

Verkar inte vara någon större aktivitet där.
Bildad december 2013, bara två och ett halvt år sedan, men ingen verksamhet?

Sista blogginlägget för ett år sedan.

Styrelseprotokollet från mars innehåller ingen egentlig information:
bitcoinforeningen.se/protoko … 03-12/view