Svensk penningpolitik i fritt fall


#1

Riksbanken sänkte idag den redan negativa räntan till hisnande -0.5%.

sverigesradio.se/sida/artikel.as … el=6366234

Att fiatvalutor och den förda penningpolitiken är ett gigantiskt misslyckande blir allt mer uppenbart.

Ekonomin i sig går ännu relativt bra, och anledningen till detta är att man eldar på som aldrig förr.
Men när rekylen kommer, så kommer den med besked.

Man har tömt all sin ammunition, räntan kan inte sänkas mer utan dramatiska konsekvenser.

Och de svenska medierna låtsas som det regner. Man skriver att det är en “historiskt låg” ränta.

“Historiskt låg” alltså?

Den har aldrig varit lägre, varför skriver man inte detta?
Varför medger man inte att det är full panik hos riksbanken?

Ingen panik hos bankerna däremot, de vet så väl att det alltid är någon annan som betalar kalaset,
bankräddningspaketet är ju klubbat av riksdagen.


#2

Här är riksbankens information om beslutet:

riksbank.se/sv/Penningpoliti … n-och-BNP/

“Köpen av statsobligationer fortsätter” skriver man.

Vad detta betyder är att riksbanken trycker nya pengar, och de ökar på detta sätt inflationen.

Men den delen tar inte medierna upp, och de förklarar inte att riksbanken använder
sedelpressen och därmed minskar värdet på de besparingar man har i svenska kronor.

Pöbeln ska hållas ovetande om hur systemet fungerar.

Så här fungerar det:
En statlig myndighet skriver ett skuldbrev där det står: “Jag är skyldig riksbanken 1000 0000 0000 kr”.
Detta skuldbrev kallas inte för skuldbrev, för då skulle pöbeln kunna förstå hur det fungerar.

Istället kallas det en “obligation”, från engelskans “obliged” som betyder “tvingad”.
Det är staten som som skriver papperslappen, så därför kallas det “statsobligation”.

Det låter fint och lärt, och håller pöbeln tyst och lydig.

Den staliga myndigheten tar sedan papperslappen och ger den till riksbanken.
Riksbanken kör då sedelpressen för fullt, och skapar så mycket nya pengar som det stod på papperslappen.

Presto! Nya färska pengar har skapats, och 99% av det svenska folket har inte ens förstått vad som händer.


#3

Det intressanta är inte att staten skapar mera pengar, det har dem som arbetsuppgift att göra när dem behöver det. Problemet är att dem vägrar skapa nya pengar till att bedriva statsverksamhet som skola, vård, omsorg. Istället skapar dem nya pengar för att köpa upp högriskinvesteringar från banker.

Vidare så är det helt befängt att vi har en lagstiftning vars uppenbara syfte är att enbart staten skall få skapa pengar då enbart staten “bör” ha rätt till det värdet som skiljer sig mellan skapandet av siffror i en databas, och värdet på dem siffrorna - men trots detta och med lite fiffiga bokföringsknep så är det bankerna som genom belåning skapar >95% av alla pengar i sverige.

Had det funnits någon rättvisa i det här fördömda landet så hade man fällt varenda bank i landet för att ha begått brott mot den uppanbara intentionen i lagstiftningen:

“Riksbankens ställning som centralbank härrör från 1897 när den första “Riksbankslagen” antogs samtidigt med en lag som gav Riksbanken exklusiv rätt att trycka sedlar. Bakom beslutet låg upprepade krav på att de privata bankerna skulle upphöra med att utfärda sedlar då det ansågs att vinsterna från tryckandet av sedlar skulle tillfalla det allmänna. De första rikssedlarna började Riksbanken ge ut de första åren in på 1900-talet.”


#4

Hög inflation är bra för alla med stora lån och skulder. Störst skuld i Sverige har ju staten. Därför kommer de alltid att kämpa hårt för att minska värdet på våra pengar. Men de får svårt att minska värdet på Bitcoin på samma gång :stuck_out_tongue:


#5

Att låta staten skapa pengar kan under vissa omständigheter vara bra för hela samhället,
och behöver inte leda till att värdet på pengar minskar om det görs korrekt.

Typexemplet är om staten behöver göra en stor satsning på exempelvis infrastruktur, men
inte har tillräckligt med pengar. Man kan då skapa nya pengar (som bokförs som en skuld),
och betala och anställa folk för att bygga t ex järnvägar.

Pengarna går då till något som inte funnits tidigare (en järnväg), så köpkraften
hos kronorna förändras inte. Det finns fortfarande lika mycket pengar i samhället för att
köpa exempelvis fastigheter och bilar. Men arbetslösheten minskar eftersom staten
avlönar arbetskraft för att bygga en järnväg.

När järnvägen sedan är klar betalar staten av “lånet”, som innebär att pengarna förstörs och upphör att existera.
Man ger tillbaka pengarna till riksbanken som destruerar dem.

Pengarna tas in via skatten, och efter något decennium har pengarna upphört att existera.
Genom att temporärt skapa nya pengar fick samhället en nya järnväg och minskade arbetslösheten.
Och genom att sedan förstöra dem igen fås ingen bestående inflation.

Det är bara ett problem. EU tillåter inte att staten skapar pengar på detta sätt,
det strider mot Maastricht-fördraget.

Staten har förbjudits att göra detta, även fast det kan vara bra för samhället.

När riksbanken nu skapar pengar går dessa istället till bankerna, det strider inte mot Maastricht.

Syftet med att skapa pengar är nu ett helt annat: Man tvingas sänka värdet på den svenska kronan
eftersom EU och USA säker värdet på sina valutor genom att skapa nya pengar, sk kvantitativa lättnader.


#6

Exemplet ovan är idealfallet där allt görs enligt läroboken.

Men det kan lätt uppstå problem om man gör fel.

Tanken var ju att i framtiden ge tillbaka pengarna till riksbanken så att de kan upphöra att existera
och inte späda ut penningmängden. Men en regering 10 år senare är kanske inte så pigga på att
bli av med pengar för en infrastruktursatsning för 10 år sedan.

Och då är det väldigt lätt att strunta i att destruera pengarna som det var tänkt.
Resultatet blir ständig inflation där den sparsamme missgynnas.

Tyvärr är nog människan för kortsiktig och egoistisk för att kunna hantera pengaskapande.

Och dagens system är ännu värre. Alla pengar måste enligt Maastricht fördelas genom privata banker
som är extremt kortsiktiga och inte bryr sig det minsta om samhället.


#7

Här är anledningen till att Sveriges riksbank skapar nya pengar ur intet:

sverigesradio.se/sida/artikel.as … el=6368000

==============
ECB köper i dag stora mängder statsobligationer varje månad från euroländerna. Det är en stimulans som brukar kallas pengatryckning och syftet är att stimulera ekonomin i länderna.

Så här fungerar det:

Portugal skriver en skuldsedel (“statsobligation”) där det står:
“Portugal är skyldig ECB 1 000 000 000 Euro”

Portugal ger sedan papperslappen till Europeiska centralbanken som
kör sedelpressen så det ryker, och ger sedan de nytryckta pengarna till Portugal.

Detta ökar skapar euro-inflation eftersom penningmängden ökar.

Och eftersom det är euro-inflation kommer den svenska kronan bli starkare relativt euron om inget görs.
Och blir den svenska kronan starkare så minskar Sveriges export.

Och då måste vi också trycka mer pengar för att inte exporten ska minska. Liksom alla andra länder.

När ska vansinnet sluta?


#8

Vi kanske borde se över vårt beroende av export och se till att vi klarar oss på egen hand.

Att vara oberoende och skuldfri ändrar mycket i dagens samhälle :slight_smile:


#9

Jag måste ställa frågan: på vilket sätt är detta negativt?

Visst, folk kommer att bli av med sina jobb när företag som jobbar uteslutande med produktion och tjänster till utlandet men det är enligt mig mer positivt än negativt då det frigör kompetent personal.


#10

Det finns många problem med det, men det största problemet med nuvarande penningsystem
är att det leder till en djup lågkonjunktur eftersom många företag går i konkurs.

Företag behöver stabilitet och långsiktighet för att överleva,
snabba förändringar av växelkursen påverkar starkt negativt.

Och vi är och kommer vara mycket beroende av omvärlden.


#11

… eller du kanske menar varför det är negativt att “trycka mer pengar”?

Man kan ju ställa frågan till Zimbabwe:

upload.wikimedia.org/wikipedia/ … bverse.jpg

Befolkningen i Zimbabwe har nog sin syn på saken klar.


#12

Jag tror du menar: “folket i zimbabwe har en syn på vad som händer när man trycker pengar och inte använder det för att bygga samhälle, utan istället förstör samhället med dem?”


#13

Rent seriöst - Vilka är egentligen nackdelarna av penningtrycket i sig. Om vi utgår från att pengarna…

  1. inte används till något alls, utan bara läggs på en hög i ett skåp
  2. används till saker folk inte vill att det skall användas till
  3. används till sånt som folk vill att det skall användas till

För jag är rätt säker på att det är användningen, inte skapandet, som är problemet.


#14

I vissa fall är penningskapande utan nackdelar, som exemplet med järnvägen ovan
där staten ser till att pengarna förstörs igen.

Och visst är det värre när en en diktator i en bananrepublik använder nyskapade pengar
för egen vinning så att allt förtroende för valutan försvinner och det blir hyperinflation.

Men att riksbanken skapar pengar (som inte kommer destrueras senare)
har flera nackdelar oavsett hur de används. Det spelar ingen roll om pengarna går till
exempelvis vård, skola, omsorg, järnvägar eller forskning.

Ett problem är att nyskapade pengar innebär en form av beskattning.
Att personer med stort innehav av kronor beskattas hårdare än den som har lite
är kanske tilltalade för vissa på den politiska skalan.

Men problemet är att beskattningen är godtycklig, och är lätt av slippa ifrån,
man ser helt enkelt till att inte ha speciellt mycket kronor, utan istället annat
som guld, bitcoin eller fastigheter.

Det enda som kommer hända är att valutan inte längre används för att lagra värde över tid,
utan istället bara används för transaktionen när man inte har något annat val.

Och att börja trycka pengar är som ett sluttande plan där det är lätt att bara öka takten.
Först kanske man bara trycker någon procent mer per år.
Men sedan behöver man mer pengar till sin budget, och om 1% fungerande, så varför inte 2%?
Eller kanske 3%? Har man väl börjat skapa pengar utan avsikt att betala tillbaka (destruera)
så är det lätt att hamna i samma situation som en bananrepublik.


#15

Under dem omständigheterna, så borde valet att använda en valuta vara nära på grunden i en riktig demokrati. Ta en stat som tillverkar bananpengar. Dem trycker mera bananpengar så att bananpengarna tappar värde, och sedan betalar dem arbetare (som frivilligt valt att acceptera bananpengar som betalning) för att bygga en järnväg åt samhäller (rälsen/infrastrukturen, inte organisationen som driver tågen). Förlusten av värde på bananpengarna vägs mot vinsten i värde av den nybyggda infrastrukturen och dem som väljer att fortsätta använda bananpengar trots att det finns andra alternativ visar då sitt stöd för den politik och användning av “seniorage” som staten utför.

När staten börjar skapa nya bananpengar för att bygga ett stort fint garage till borgmästarens bil-samling och ha stora fester med mycket dyr mat och löjliga mängder alkohol så slutar folk acceptera bananpengar och någon annan valuta som används i mer likhet med vad folket vill ha/behöver tar över.

Givetvis så skulle aldrig ovan exempel fungera när staten har monopol på våld (polis/militär) och använder denna för att tvinga folk att acceptera bananpengar genom lagstiftning.

Lite lösa tankar, mestadels. I dagsläget så är vi väl i något konstigt mellanting där vi får lov att sluta använda svenska kronor om vi vill, men vi måste alltid acceptera dem som betalning och skuldreglering om vi säljer saker till andra.

Hur som helst, jag väntar på dagen bitwa.la eller cashila.com får ordning på “betala till SEK” utan extra avgifter, för den dagen skall jag avsluta mitt bankkonto :slight_smile:


#16

Detta är mycket skrämmande!!