Svensk lag förbjuder handlare avgift för kortbetalningar


#1

Sveriges riksdag och regering går bankerna intressen, inte folkets.

Det blir mycket tydligt med “Lag (2010:751) om betaltjänster” som började gälla år 2010.
riksdagen.se/sv/Dokument-La … -2010-751/

Lagen förbjuder handlare att ta ut en avgift av den som betalar med kort.

Men bankerna får ta ut vilka avgifter som helst, utan att det syns för kunderna.
Och vem som i slutändan betalar är glasklart: Det är kunden genom högre priser på varor och tjänster.

Vid en första anblick kanske det låter som det skulle kunna vara bra för vanligt folk,
att “förbjuda avgifter för kortbetalningar”.

Men det blir i praktiken tvärt om, och bankerna tar ut en avgift på 2 till 3 kronor eller mer för varje kortbetalning.
Pengar som går rätt ned i bankdirektörernas bonusprogram - och det utan att vanligt folk ens förstår vad som händer.
Det framgår ju inte av kvittot man får eller den information som ges.
Man tror istället att kortbetalningar är “gratis”, eller så funderar man inte mer på saken.

Varje kortbetalning kostar mellan två och tre kronor PLUS hyra av betalterminalen.
Detta betalas av någon i slutändan, och denna någon är du.

Det lagen i praktiken gör är att tränga undan alla andra betalsätt så att storbankernas oligopol befästs.


#2

Det är osäkert om det är avsiktligt uppsåt eller inte, men du har helt rätt i att slutresultatet är att färre personer förstår hur det fungerar och att kostnaderna ända hamnar hos slutkunden.

En av anledningarna till att jag gillar bitcoin: transaktionsavgift ligger hos den som skickar pengarna, inte den som tar emot.


#3

Om man inte gör skillnad på betalsätt kommer även de som betalar med bitcoin
tvingas vara med och subventionera kortbetalningar, och därmed göda bankerna.

Hur tar man sig runt detta elände?

Att ge de som betalar med bitcoin rabatt på 3 kr borde vara en lösning.
Eller har bankernas lobbyister lyckats komma runt även detta i lagstiftningen?

Helt enkelt: De som betalar med bankkort betalar den som står på prislappen.
De som betalar med bitcoin (eller kontant) får 3 kronor avdrag på priset när de ska betala.


#4

Att ge bitcoin användare rabatt har diskuterats flitigt i detta sammanhanget tidigare, men det mest troliga är att vi kommer att betala för kortbetalningarna som alla andra, tills dess att tillräckligt stor skala användare byter över och butiker som i normalfall skulle ha höjt sina priser håller dem nere för att vara mer konkurranskraftiga.