Studie om kryptovalutor

Hej, vi är två studenter som gör ett examensarbete om kryptovalutor. Som del i denna studie letar vi efter personer med erfarenhet i kryptomarknaden som är villiga att besvara en enkät. Enkäten är på engelska och helt anonym, den tar ca 2-5 minuter att besvara. Länken nedan för er direkt till enkäten och alla svar hjälper oss.

Tack på förhand!