Statistik/status för obekräftade transaktioner


#1

Här finns mycket användbara grafer över hur belastat bitcoinnätverket är för tillfället:

jochen-hoenicke.de/queue/24h.html
jochen-hoenicke.de/queue/all.html

Ska man skicka en bitcoin-transaktion kan man titta där först för att se hur status är för nätverket.

24-timmarsvyn ger en bra ögonblicksbild.