Statistik om bitcoin-noder


#1

Statistik och information om bitcoin-noder finns bl a här:

statoshi.info/

bitnodes.21.co/


#2

Och här är en till som tydligare visar vilka typer av noder som körs: xtnodes.com/