Statistik för penningmängden


#1

Statistik för penningmängden i Sverige finns här:

scb.se/sv_/Hitta-statistik/S … 70/282803/

SCB redovisar inte absoluta tal, utan endast förändringen (derivatan) jämfört med föregående år.

Anledningen till detta är att försvåra och förvilla så att allmänheten inte förstår att pengar skapas då man “lånar” av banken.

Här är SCB:s graf.
Förändring från motsvarande månad föregående år, procent:#2

SCB:s “förklaring” av M1 och M3 är härlig.

Det är rök och speglar för att dölja sanningen.

Här är deras “förklaring” som ställer fler nya frågor än den besvarar:

======================
M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Jaha ja, “allmänhetens avistainlåning i MFI och staten”, man tar sig för pannan.