Sevärt om avgiftsmarknad för blockutrymme


#1

Peter R. Rizun berättar om avgiftsmarknad för blockutrymme:

youtube.com/watch?v=ad0Pjj_ms2k