SEBs inställning till bitcoin/kryptovalutor

Kryptovalutevänliga: :white_check_mark:

Enskilda börser
Bitstamp: :white_check_mark:

Officiella uttalanden:

Tillåter ni era kunder att ta emot och skicka pengar till börser eller växlare av bitcoin och andra kryptovalutor?

“SEB tillåter kunder att ta emot och skicka pengar till växlare av bitcoin och andra kryptovalutor samt handelsplatser för sådana valutor. Dessa transaktioner hanteras i enlighet med gällande penningtvättslagstiftning och bankens interna regelverk kring detta. På grund av att risken för penningtvätt bedöms vara hög när det gäller transaktioner med koppling till kryptovalutor kan kontrollerna vid sådana transaktioner dock bli mycket omfattande.”

Gör ni skillnad på att skicka pengar till eller från svenska jämfört med utländska kryptobörser/kryptoväxlare?

“Det är samma regler, och kontroller, som gäller för transaktioner till/från både svenska och utländska handelsplatser och växlare. Om en handelsplats eller växlare befinner sig i en jurisdiktion som av banken anses vara ett så kallat högriskland utifrån ett penningtvättsperspektiv så blir det ytterligare en risk att förhålla sig till och resulterar då i att ytterligare kontroller (utöver de som beskrivits under 1 ovan) kan behöva utföras innan transaktionen kan accepteras av SEB.”

Niklas Magnusson, pressansvarig på SEB

Källa: https://news.trijo.co/nyheter/sa-staller-sig-svenska-storbanker-till-kryptovalutor-vi-har-strikt-bevakning/