"Satoshi paper" - förklaringar


#1

fermatslibrary.com/s/bitcoin

Förenklade förklaringar vad olika delar av “pappret” betyder.