Sammanställning av skatt, moms och deklaration.


#1

Eftersom att många har ställt frågor gällande hur man skall bete sig gentemot staten och skatteverket för att vara en god och laglydig medborgare så finns det nu ganska gott om information om detta spritt över olika källor på internet. Den här tråden är ett försök att sammanställa all denna informationen.

[size=150]Den här sammanställningen är ännu inte färdig och kräver en del arbete i form av källkontroll och kommer att ändras med uppdaterade uppgifter när sådana framkommer. Kommentera gärna inlägget med information som jag kan ha missat eller ännu inte hunnit arbeta mig igenom.[/size]

Definition av bitcoin:

När man köper bitcoin för andra valutor:
*

 • En privatperson köper bitcoin.

 • Ett företag köper bitcoin.

[quote]

[size=85]Källa: bitcoin.se/2013/10/21/positivt-om-bitcoin-och-moms-fran-skatterattsnamnden/[/size]

När man säljer bitcoin för andra valutor:
*

 • En privatperson säljer bitcoin för svenska kronor.
  • En privatperson säljer bitcoin för amerikanska dollar.

  • En privatperson säljer bitcoin till en privatperson.

  • En privatperson säljer bitcoin till ett företag.

  • Ett företag säljer bitcoin för svenska kronor.

  • Ett företag säljer bitcoin för amerikanska dollar.

  • Ett företag säljer bitcoin till en privatperson.

  • Ett företag säljer bitcoin till ett företag.

[quote]

[size=85]Källa: skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/forhandsbesked/2013/forhandsbesked2013/mervardesskatthandelmedbitcoins.5.46ae6b26141980f1e2d29d9.html[/size][/quote]

[size=85]Källa: bitcoin.se/2013/10/21/positivt-om-bitcoin-och-moms-fran-skatterattsnamnden/[/size]
[size=85]Källa: forum.bitcoin.se/viewtopic.php?f=5&t=602[/size]

När man tar emot bitcoin som betalning för tjänster eller varor:
*

 • En privatperson tar emot bitcoin som betalmedel för en tjänst.
  • En privatperson tar emot bitcoin som betalmedel för en vara.

  • Ett företag tar emot bitcoin som betalmedel för en tjänst.

  • Ett företag tar emot bitcoin som betalmedel för en vara.

[quote]

[size=85]Källa: [/size][/quote]

När man betalar med bitcoin för tjänster eller varor:
*

 • En privatperson använder bitcoin som betalmedel för en tjänst.
  • En privatperson använder bitcoin som betalmedel för en vara.

  • Ett företag använder bitcoin som betalmedel för en tjänst.

  • Ett företag använder bitcoin som betalmedel för en vara.

[quote]

[size=85]Källa: [/size][/quote]

När man tar emot bitcoin som en gåva:
*

 • En privatperson tar emot bitcoin som en gåva.
  • Ett företag tar emot bitcoin som en gåva.

  • En intresseorganisation tar emot bitcoin som en gåva.

[quote]

[size=85]Källa: [/size][/quote]

När man tar ger ut lön i bitcoin:
*

 • Ett företag betalar ut bitcoin som lön för utfört arbete.

[quote]

[size=85]Källa: [/size][/quote]

När man tar emot lön i bitcoin:
*

 • Ett privatperson tar emot bitcoin som lön för utfört arbete.

[quote]

[size=85]Källa: [/size][/quote]

När man tar emot bitcoin som belöning för arbete med att verifiera transaktioner i blockkjedjan:
*

 • En privatperson tar emot bitcoin som belöning för sitt arbete med att verfiera transaktioner i blockkjedjan.
  • Ett företag tar emot bitcoin som belöning för sitt arbete med att verfiera transaktioner i blockkjedjan.

[quote]

[size=85]Källa: forum.bitcoin.se/viewtopic.php?f=5&t=602[/size][/quote]

Om svaret på någon fråga gällande skatt, moms och deklaration inte finns med ovan kan man kontakta skatteverket. Jag skulle personligen uppskatta om sådan kontakt sker skriftligen och att informationen som framkommer delges här så att jag kan uppdatera och lägga till ny information.[/quote]