Samla märken, få mer XP


#1

Jag funderar på hur Trophys/Achievements för olika aktiviteter inom bitcoin området skulle se ut.

Vet ej hur det skulle gå till att kontrollera
Första utbetalningen från en mining pool.

Går ej att kontrollera
Första överföringen till en annans adress

Signera med addressen för att verifera
Första insättningen på en address som du äger

Sedan har jag gjort några exempel på hur bilderna skulle se ut för dessa aktiviteter:

Första transaktionen som utnyttjar locktime
]med blocknummer/]
]med unix time/]
Samma fast i testnet

Till sist:
Första meddelande signerat (signera din första accepterade transaktion, för att kunna hämta datumet)

Har ni några fler ideer på vilka aktiviteter som går att kontrollera, så att inte användaren bara hittar på, för att få märken :slight_smile:


#2

Jag lyckades tillsist med en locktime överföring, här ser ni den i JSON format på testnet:
blockexplorer.com/testnet/rawtx/7307069471cb126f91eb72979e3b9965bd4f276dd3d60d5e6c873a35b4018a54

Jag hade satt en locktime till 126730 men den kom med i block 126733, för att få det att funka var jag tvungen att ändra “sequence” till något annat än ff ff ff ff, eftersom locktime egenskapen ska ignoreras när man använder UINT_MAX som sequence.

Här är en länk html sidan för denna transaction:
blockexplorer.com/testnet/tx/7307069471cb126f91eb72979e3b9965bd4f276dd3d60d5e6c873a35b4018a54

Varför det är så, kan förklaras med ett exempel:
Säg att du skickar en transaction med locktime jättelångt fram i tiden, eller jättehögt på på kedjan. För att ersätta den här transactionen, så sätter du bara ett högre sekvens nummer. Och som sista ändring med locktime kan du sätta UINT_MAX - 1. Den absolut sista ändringen görs med UINT_MAX som sekvens nummer, men då ignoreras locktime och transactionen lägg in i ett block direkt.