Säkerställa mikrobetalningar


#1

Jag funderar på att göra en web-tjänst där man kan betala med bitcoin. En av idéerna är att man skall kunna betala hur lite som helst. Jag vill ge ett omedelbart resultat, så jag kan inte vänta på en “confirmation”. Det går alltså att fuska, men jag tror inte det är ett problem för mikrobetalningar.

Vad händer om folk skickar mikrobetalningar med 0 i avgift till miners? Jag antar att betalningen kan bli refuserad, vilket skulle vara ett problem för min affärsidé. Finns det något sätt att komma vidare med detta?

En idé är att inte acceptera betalningar som inte har tillräckligt pålagd avgift till miners. Om någon skickar en betalning under denna gräns, så måste jag vänta på en “confirmation”.

Hur fungerar Satoshidice idag, de borde ha ett liknande problem?


#2

hur små väntar du dig att dina betalningar kommer bli?


#3

Kanske 0,1kr - 1kr, som minst. Målet är att minsta avgiften skall vara så liten att den är försumbar, även om man skickar den några gånger.


#4

Min rekommendation är att för stunden välja att inte godkänna utan bekräftelser betalningar utan transaktionsavgift (eller med mindre än dagens standard). Det kommer vara en obekvämlighet till en början men snart kommer uppdateringen som justerar transaktionsavgifterna bättre och då blir hela dilemmat troligen irrelevant för 0,1 - 1.0 kr.