Riksbanken: Vi ligger risigt till


#1

DI har en artikel om att riksbanken anser att det finns en stor sårbarhet i det svenska finansiella systemet.

Texten kräver prenumeration, men läser man HTML-koden står det detta:

=============
Risken för en skarp kreditkontraktion är på samma nivå som i början av 2008. Det är den oroande slutsats av det arbete som tre forskare på Riksbanken på torsdagen presenterade i en så kallad ekonomiska kommentar.

Paolo Giordani, Erik Spector och Xin Zhang har tagit fram ett numeriskt mått som är tänkt att visa på graden av sårbarhet i det finansiella systemet.

”Vi föreslår en ny indikator på finansiell sårbarhet och applicerar den på den svenska finanssektorn. Indikatorn är utformad för att ge en siffersatt bedömning av systemsårbarheten i ekonomins finansiella sektor”, skriver de.

Indikatorn, kallad EWI (Early Warning Indicator), bygger på tre komponenter: skulder i relation till BNP, bostadspriser och kvoten mellan stabil och instabil finansiering i banksektorn. Exempel på stabil finansiering är inlåning från allmänheten. Motsatsen är exempelvis finansiering via obligationer.

Riksbanksforskarna har undersökt hur väl indikatorn har fungerat sedan 1990. Både inför den svenska fastighetskrisen 1990 och finanskrisen 2008 steg indikatorn markant

”EWI klarar det bra, med en stadig uppgång från 1986. Detsamma gäller data fram till det fjärde kvartalet 2007, med ett EWI-värde lite över 1990 års nivåer som en tydlig larmsignal”, skriver de.

Också nu tyder indikatorn på förhöjd risk. Värdet på EWI är på samma nivå som 2008 och något högre än 1990.

di.se/nyheter/riksbanken-vil … nytt-satt/


#2

DI:s förstasida:

archive.is/n8Ccn


#3

Inget oväntat. Sunt förnuft säger att när folk köper bostäder som kostar dem mer pengar än vad dem kan tjäna in under 3 livstider och ingen säger ifrån - ja, då är samhällets ekonomi upp-och-ner och förtjänar inte mindre än att fallera krash-bom-bang!


#4

Med sunt förnuft kan man enkelt genomskåda det hela, men problemet är att folk tyvärr misslyckas med detta.

Själv lyfter jag på ögonbrynen när nu DI och riksbanken äntligen skriver det uppenbara.

Problemet har konsekvent förnekats av media, man intervjuar någon “chefsekonom” på en storbank
som dyrt och heligt försäkrar att allt är i sin ordning. Att chefsekonomen har som jobb att förneka fakta,
och får betalt för detta tycks inte media förstå.

När jag själv tar upp ämnet med ytliga bekanta så möts man av misstroende.
De VILL ju att deras hus ska vara värt 5 miljoner…