Riksbanken överväger att trycka nya pengar


#1

Riksbanken överväger att trycka nya pengar för att sänka värdet på kronan.
Och i så fall är bitcoin ett sätt att skydda sig mot värdeminskningen:

di.se/artiklar/2016/1/29/af- … valutahot/

Enligt artikeln:

Stefan Ingves sitter sedan årsskiftet med fingret på avfyrningsknappen för valutainterventioner, direkt manipulation av valutakursen – om kronan skulle bli för stark.

Man planerar alltså att trycka nya pengar ur intet och sedan sälja dessa mot utländsk valuta.

Men naturligtvis skriver inte PK-media att man kommer trycka nya pengar.
Man använder istället omskrivningar som “valutavapen”, “valutainterventioner” och liknande.

Allt för att mannen på gatan skall fortsätta hållas i okunskap om hur vårt sk penningsystem fungerar -
eller inte fungerar som det verkar.

“Valutakrig” skriver DI om. Dvs olika länder som trycker nya pengar för att minska värdet på sin egen valuta.

Att trycka nya pengar är en form av beskattning. Beskattning är OK så länge det görs efter demokratiska beslut.
Men att trycka nya pengar utan att folk ens förstår vad som händer är odemokratiskt och är därför stöld.

Med bitcoin undkommer man riksbankens stöld.


#2

Japan har nu negativ ränta:

di.se/artiklar/2016/1/29/ban … inusranta/

Inget som svensk media skriver om med undantag för någon rosa affärstidning som endast läses av en utvald skara.

Man undrar hur länge dagens fiat-system kan undvika kollaps?

USA och EU skapar nya pengar via kvantitativa lättnader, Japan har negativ ränta,
svenska banker skapar pengar ur intet genom att skuldsätta bostadköpare,
Ingves sitter med fingret på avfyrningsknappen för att trycka nya pengar.

Kan systemet klara sig några år till?