Program för automatisk portfölj-återbalansering?!?!?


#1

Hej alla glada!

Jag skulle gärna vilja ha ett program -typ lite som en bittorentklient- som automatiskt hjälper mig att återbalansera en portfölj med flera kryptovalutor.

Jag vill kunna välja vilka kryptovalutor som ska ingå i portföljen och hur stor andelen av de respektive valutorna ska vara. Och så vill jag såklart hela tiden kunna sätta in eller ta ut pengarna efter behag.

Finns det ett sådant program? Skulle det vara möjligt att göra ett rent tekniskt, kanske med hjälp av Ethereum?

Jag tänker att om ett sådant program blir mycket populärt så kan det skapa en stor stabilitet för kryptovalutornas värde, vilket skulle vara väldigt bra för hela branschen. Det skulle bli mycket lättare och säkrare för folk att investera i kryptovalutor.

Hälsningar / Tim


#2

hur föreställer du dig att ett sådant här program skulle fungera? Du nämner tekniker som bittorrent men jag har svårt att koppla hur det skulle hänga ihop med automatiserade köp och säljordrar.


#3

Borde det inte vara ganska lätt att göra med plattformen Ethereum?


#4

Trading Bots verkar vara lite i linje med det jag letar efter: easybitinvesting.com/bitcoin-tra … ng-robots/


#5

"currency exchanges trading client"
finns två gnu-gpl…
sourceforge.net/projects/cryptotradervm/
sourceforge.net/projects/jcryptotrader/

Här är en bra resurs också…
altcoinwarrior.com/crypto-trader-tools/