Ny valuta: Zcash


#1

Genesisblocket skapas imorgon för Zcash:

z.cash/