Ny teknik kan stoppa nättrollen


#1

Se artikel i SVD: Ny teknik kan stoppa nättrollen. Antagligen har de flesta redan läst om detta. Vad jag förstår bygger denna teknik på Blockchain?

Se Guardtimeför hur de använder denna teknik för en massa lösningar.


#2

Under andra världskriget anlitades en stor procentandel av befolkningen för att spionera på varandra. Resultatet var ett arkiv med data så stort att det inte var hanterbart med den tidens verktyg och förändrade beteenden.

Det fanns många fördelar från makthavarnas perspektiv med detta arbetet, en av dessa var att kunna kontrollera integriteten i rapporterna, dvs, se hur väl dem stämmer överens med varandra.

Vad som föreslås här är ett distribuerat verifieringsschema i vilken alla data måste övervakas och bearbetas för att skapa det som dem kallar “integritet”, en överenskommelse om att en händelse eller data var, är och förblir i enlighet med rapporteringen.

Min fråga till alla som funderar på vad konsekvenserna av detta skulle bli är: hur skulle du ändra på ditt beteende om någon stod över din axel 24/7 och skrev ner allt du gjorde?

För kort sagt är det vad förslaget är. Genom att skapa integritet i rapporterna och datan avsäger du dig möjligheten att erfarnheter, minnen och händelser blir bortglömde och/eller romantiserade.

Vad konsekvenserna av sådant blir är omöjligt att veta, men det ändrar drastiskts på vad som anses vara människans natur: vårt naturliga tillstånd är nämligen att inte minnes allt, utan selektivt ta bort minnen vi inte vill skall finnas, även i grupp.


#3

Ett problem idag är att det förekommer historieförfalskning. Dels genom att helt rått gömma gammal fakta och ersätta med ny reviderad. Speciellt i vissa auktoritära länder. Men till viss del också bland de utvecklade länderna. T.ex. möjligheten att få Google att glömma bort dig. Och då menar jag inte dina dokument/bilder du har i Googles tjänster.

Jag tror att tekniken är ok om den är frivillig. Alltså om jag, som vill publicera ett dokument, har möjligheten. Men visst är det troligtvis så att vissa saker man skrev på internet för 30 år sedan kanske hellre skulle tappas bort…


#4

Problemet med den lösning artikeln pratar om är att den skulle ske per automatik av alla parter som trafiken passerar, inte av användarna som skapar datan. Vi som “kollektiv” kan aldrig lita på att du som individ kommer sköta dig och att din hårdvara kommer fungera som “vi” vill, därför föreslår dem att alla andra än du skall, alla gånger du gör något dem kan observera, note detta och lagra det permanent.

Det är alltså i grund och botten någon som omöjligen kan vara frivilligt.

Givetvis håller jag med dig dock om att det är viktigt att kunna välja att publicera data på ett ur ett historiskt perspektiv oföränderligt sett, men det är väl därför vi redan har fått notarie-funktionalitet på bitcoins blockkjedja till den ynka kostnaden av transaktionsavgiften :slight_smile: