Netbox coin nbx

Jag är mycket nyfiken på vad ni tycker om denna ni kunniga angående coins.

Jag hade mycket bestämt bestämt mig för att köpa massvis med denna coin innan jag såg btcf och köpte den.

Varför jag hade tänkt köpa nbx från början var för att denna coin består av ett stort potentiell företag som tänker skapa Youtube, Google play liknande tjänster. Denna coin är uppbyggd på så vis att den lever på sig själv, det är mästernode som lagrar information i varje coin.

Om dessa skapar Youtube vilket de har planer på så kommer all information vara lagrade i dina coins.

De ska dessutom göra sina egna webrowser vilket de egentligen gjort och jag misstänker att dessa kan komma att bli den nya Google, också ska de göra egna Netflix.

Fast än det finns 73 000 000 coins misstänker jag att varje coin can komma att bli dyrare än bitcoin om dessa gör succé inom alla sina tjänster.

Den har stor potential då detta kan komma att bli den nya internet. Detta för att allt lagras i coinen och ingen har kontrollen över detta och därför kommer den vara helt decentraliserad internet som kan i själva verken komma att ta över internet.

Edit:

Den är precis som bitcoin att man får göra ‘mining’ för att få de extra coinen som inte finns tillgängliga. I framtiden kan stora bolag göra mining på den precis som folk gjort på bitcoin och denna påminner om bitcoin fast på nyare revolutionerande sätt att den ger bitcoin en mening ön att bara vara en kryptovaluta.

Kom med argumentet!

Jag undrar vad ni tror och tycker om dess potential?

NBX heter coinen kolla och återkom tack!

Jag har tyvärr inte tid att sätta mig in alla sådana här projekt i detalj men vid en snabb anblick så verkar deras ambitioner likna de för Ethereum, alltså att “decentralisera allt”. De använder Proof of Stake, vilket är något som förvisso många projekt implementerat men där, såvitt jag vet, ingen fullt ut lyckats lösa de säkerhetsproblem som finns.

Den mest uppenbara kritiken man kan ha mot detta projekt är att teamet från början äger alla coins (“Initially, the team owns 100% of the project share”). Även om man påstår sig ha ambitioner att gå mot en decentraliserad modell (“According to the plan, the process of transition to a decentralized economic model will take approximately 3-4 years”) så känns det otroligt svårt att vinna förtroende på det här sättet.

Om man tror på en framtid där man med hjälp av blockkedjeteknik kan “decentralisera allt” så skulle jag nog ändå satsa mina pengar på Ethereum som under många år haft många personer som jobbat åt det hållet.

Okej jag ser.

Man kan säga att detta är tidiga stadier av etherum? Alltså har man lyckats hitta unicorn? Tusen spänn eller två hade inte skadat. Det liknar ju Google eller amazon aktier där man köper av företaget. Alltså en del av företaget, det hade inte skadat då jag inte riktigt bryr mig om vem som säljer så länge de håller vad de lovar och levererar

Var det du som köpte upp rejält? Den steg i pris väldigt mycket precis

Alltså, jag vet väldigt lite om projektet, bara att det vid en första anblick verkar ha ungefär samma stora, långsiktiga mål som Ethererum. Jag är som regel ytterst skeptisk till alla nya projekt i hela kryptosfären då det kryllar av projekt som försöker sälja in sin lösning som “det nya, bättre bitcoin” och ganska få som faktiskt bidrar med något nytt. Men jag vet som sagt inte tillräckligt om just detta projekt för att säga något mer specifikt eller göra några gissningar så jag tänker avstå från det.

Haha, nä det var inte jag. :slight_smile:

Hej, projektet får bara större och större köporder. Jag misstänker att detta kan vara en unicorn I tidiga stadiet. Jag har svårt att se att priset kommer att sjunka och om du kollar www.crex24.com så kan du följa köporder. Större och större köpvolymer.