Mobiltelefonen - revolutionen som kom av sig


#1

Läsvärt:

Mobiltelefonen - revolutionen som kom av sig

datavetaren.se/?p=dn_replik


#2

Datavetaren är en vettig person. Han var big-blocket tidigare har jag för mig, samt stött XT och BIP101. Verkar ha ändrat sig efter att ha hört resonemangen och inte hållt för öronen som vissa andra och låtsats som att den informationen inte finns.

Några vettiga citat:

[quote]För det digitala guldet är bara början på bitcoins resa. I skrivandets stund så pågår intressanta uppgraderingar i bitcoin-nätverket. Dessa uppgraderingar tar tid att genomföra, då stor försiktighet måste tillämpas. När väl dessa uppgraderingar finns på plats så öppnar sig två spännande innovationer med det digitala guldet som bas.

Innovation 1: The Lightning Network. Detta system möjliggör att man kan bygga ett nytt decentraliserat nätverk ovanpå bitcoin vars värde är helt uppbackat av det digitala guldet. Detta nätverk tillhandahåller direktbetalningar mellan personer utan att dessa syns på blockkedjan. Således så finns det ingen begränsning längre på antalet transaktioner per sekund, och det kommer därmed också bli möjligt att ha obegränsat med mikrobetalningar. Betänk vilket värde detta skulle ge journalistiken som har stora problem idag med finansiering. Nu kommer det bli möjligt att göra en betalning på motsvarande 10 öre för att köpa en nyhetsartikel publicerad i ett annat land.

Innovation 2: Sidechains (“sidokedjor”). Det är mycket riskabelt att ändra och lägga till nya förbättringar till bitcoin-systemet. Betänk om det skulle vara möjligt att skapa nya blockkedjor med nya regler, men kunna flytta det digitala guldet till/från dessa utan att riskera förstöra moderkedjan? Detta är tanken bakom dessa s.k. sidokedjor där man kan lägga till nya spännande egenskaper, men fortfarande använda det digitala guldet som garant för sidokedjornas ekonomiska värde.

Bitcoin, det digitala guldet, befinner sig fortfarande i sin barndom, men bakom hörnet hägrar nästa generations innovationer. Poängen med bitcoin, dess oföränderlighet, är en egenskap som är oerhört värdefull, och som utgör hela fundamentet för dess existens.[/quote]

Låter inte som någon artikel du kan ställa dig bakom btc? Eller har du kanske bara länkat till den utan att läsa den?


#3

Det är få artiklar som jag instämmer i allt med, och som du kanske gissat håller jag inte med i allt.
Det är lärorikt att argumentera för sina ståndpunkter och bemöta argument.

Och nej, jag instämmer inte till 100% för det jag länkar till.


#4

[quote=“thorjag”]
Datavetaren är en vettig person. Han var big-blocket tidigare har jag för mig, samt stött XT och BIP101. Verkar ha ändrat sig efter att ha hört resonemangen och inte hållt för öronen som vissa andra och låtsats som att den informationen inte finns.
Några vettiga citat:

och ingen vet riktigt hur detta slutar. Således illustrerar detta hur viktigt det är att ha tillräcklig konsensus bakom sig. Det vore således på sin plats om DN kanske kunde pratat med företaget Blockstreams representanter (Gregory Maxwell, Adam Back, m.fl) om ett alternativt synsätt än att endast belysa Hearns ståndpunkter.

[quote]För det digitala guldet är bara början på bitcoins resa. I skrivandets stund så pågår intressanta uppgraderingar i bitcoin-nätverket. Dessa uppgraderingar tar tid att genomföra, då stor försiktighet måste tillämpas. När väl dessa uppgraderingar finns på plats så öppnar sig två spännande innovationer med det digitala guldet som bas.
Innovation 1: The Lightning Network. Detta system möjliggör att man kan bygga ett nytt decentraliserat nätverk ovanpå bitcoin vars värde är helt uppbackat av det digitala guldet. Detta nätverk tillhandahåller direktbetalningar mellan personer utan att dessa syns på blockkedjan. Således så finns det ingen begränsning längre på antalet transaktioner per sekund, och det kommer därmed också bli möjligt att ha obegränsat med mikrobetalningar. Betänk vilket värde detta skulle ge journalistiken som har stora problem idag med finansiering. Nu kommer det bli möjligt att göra en betalning på motsvarande 10 öre för att köpa en nyhetsartikel publicerad i ett annat land.
Innovation 2: Sidechains (“sidokedjor”). Det är mycket riskabelt att ändra och lägga till nya förbättringar till bitcoin-systemet. Betänk om det skulle vara möjligt att skapa nya blockkedjor med nya regler, men kunna flytta det digitala guldet till/från dessa utan att riskera förstöra moderkedjan? Detta är tanken bakom dessa s.k. sidokedjor där man kan lägga till nya spännande egenskaper, men fortfarande använda det digitala guldet som garant för sidokedjornas ekonomiska värde.
Bitcoin, det digitala guldet, befinner sig fortfarande i sin barndom, men bakom hörnet hägrar nästa generations innovationer. Poängen med bitcoin, dess oföränderlighet, är en egenskap som är oerhört värdefull, och som utgör hela fundamentet för dess existens.[/quote]

Låter inte som någon artikel du kan ställa dig bakom btc? Eller har du kanske bara länkat till den utan att läsa den?[/quote]