Metcalfes lag


#1

Det finns en häpnadsväckande korrelation mellan antalet bitcointransaktioner och bitcoins marknadsvärde.

Man kan rita en graf över följande:

  • Antalet bitcointransaktioner per dag i kvadrat
  • Bitcoins totala marknadsvärde

Resultatet blir följande:

Det finns en mycket stark korrelation mellan dessa parametrar.

Ökat antal transaktioner leder till högre bitcoinpris.
Oförändrat antal transaktioner leder till oförändrat bitcoinpris.

För alla er som förväntar er att bitcoinpriset ska fortsätta gå upp är detta en dålig nyhet.

Bitcoins blockkedja är full, och vi kan inte förvänta oss några större värdeökningar om inte kapaciteten utökas.

reddit.com/r/Bitcoin/commen … p_between/


#2

reddit.com/r/Bitcoin/commen … en/czu73p2

[quote]If it was ever true: This is classic graph fraud. Consider the degrees of freedom:
Time window, decision to use market-cap instead of price, decision to use daily tx volume instead of some other interval, offset and scale on line 1, offset and scale on line 2, arbitrary squaring of line 2 data. Plus the use of log-scale (which tends to make everything look the same)…
And to whatever degree an actual correlation exists and wasn’t summoned by the half-dozen degrees of freedom above: We would expect excitement about price to cause increased transaction volume as traders bounce funds between exchanges; nothing about that graph suggests any direction for whatever casual arrow exists. So simple intuitive argument exists why the number of transactions squared should have any bearing on the price or usage of Bitcoin.[/quote]

Kom med lite olika variationer av grafen och visa att den fortfarande håller och att du inte bara har valt de värden du valt för att den passar din agenda.

För övrigt gäller Metcalfes lag antalet användare i systemet och inte antalet transaktioner. Från wikipedia:


#3

Stämmer att det gäller antalet användare i systemet, men eftersom vi inte har något sätt att mäta
antalet bitcoinanvändare är antalet transaktioner per dag ett grovt mått på antalet användare.

Gissningsvis är detta anledningen till att korrelationen var bättre tidigare,
jämfört med de senaste två åren. I början gjorde användarna transaktioner manuellt,
men idag sker det automatiserade transaktioner där inga användare är direkt involverade.


#4

Känns på samma vis som teknisk analys så blir din variant av Metcalfes lag en självuppfyllande profetia. Folk tror att lagen gäller och köper när fler transaktioner sker vilket gör att det ökar i värde och vice versa när antalet transaktioner sjunker.

Att använda transaktioner istället för användare gör att det blir otroligt enkelt att manipulera då det är relativt billigt att skicka ut en stor mängd transaktioner.

Läs kommentaren från reddit jag länkade till och försök förstå. När de som endast har grafer att visa, med godtyckliga parametrar, för att föra sina argument, så har de redan förlorat.


#5

Korrelationen ovan handlar om fundamenta, där en annan variabel används för att förutsäga och förklara prisförändringar.

Sk “teknisk analys” tittar bara på egenskaper hos prisutvecklingen för att försöka förklara förändringar.
Man tittar alltså på samma variabel för att “förklara” prisändringar, och därför är "teknisk analys"
i det närmaste oduglig för att göra förutsägelser.

Man kan i efterhand hitta huvud-skuldra-formationer, död-katt-studsar, eller lägga in allehanda stödlinjer,
men detta bygger inte på fundamenta, utan är bara ett sätt att försöka få det att verka som man kan utläsa något ur
ett diagram som i sig själv inte innehåller någon information om framtiden.

När det gäller fundamenta kan man jämföra med prissättningen av en aktie.
En aktie ger avkastning om det går bra för företaget, och detta är grunden till varför en aktie har värde överhuvudtaget.
Gör företaget vinst blir det utdelning av delar av denna till aktieägarna.

Detta är fundamenta för aktier. Om vinsten ökar kan mer pengar delar ut till aktieägarna, och värdet på aktierna bör då stiga.
Om vinsten ökar hos ett företag så är det helt naturligt att aktiekursen stiger pga fundamenta.

P/E-talet bör hålla sig inom ett snävt intervall.
Högt P/E-tal innebär övervärderad aktie. Lågt P/E-tal innebär undervärderad aktie.

En av de viktigaste funktionerna för en valuta är att det går att göra transaktioner med andra.
Ju fler man kan handla med, desto mer användbar är valutan.
Detta är fundamentet för en valuta, och att genom att titta på användbarheten hos valutan
kan man även värdera densamma.


#6

[quote]När det gäller fundamenta kan man jämföra med prissättningen av en aktie.
En aktie ger avkastning om det går bra för företaget, och detta är grunden till varför en aktie har värde överhuvudtaget.
Gör företaget vinst blir det utdelning av delar av denna till aktieägarna.

Detta är fundamenta för aktier. Om vinsten ökar kan mer pengar delar ut till aktieägarna, och värdet på aktierna bör då stiga.
Om vinsten ökar hos ett företag så är det helt naturligt att aktiekursen stiger pga fundamenta.[/quote]

Precis, och det går att kontrollera vinsten företaget gör. I Bitcoin är det barnsligt enkelt att manipulera transaktionsantalet, och pga hur systemet är uppbyggt är det extremt svårt att göra uppskattningar av antalet användare i det, vilket leder till att Metcalfes lag inte kan appliceras.

Jag får upprepa mig igen: Läs kommentaren från reddit jag länkade till!

reddit.com/r/Bitcoin/commen … en/czu73p2

[quote]If it was ever true: This is classic graph fraud. Consider the degrees of freedom:
Time window, decision to use market-cap instead of price, decision to use daily tx volume instead of some other interval, offset and scale on line 1, offset and scale on line 2, arbitrary squaring of line 2 data. Plus the use of log-scale (which tends to make everything look the same)…
And to whatever degree an actual correlation exists and wasn’t summoned by the half-dozen degrees of freedom above: We would expect excitement about price to cause increased transaction volume as traders bounce funds between exchanges; nothing about that graph suggests any direction for whatever casual arrow exists. So simple intuitive argument exists why the number of transactions squared should have any bearing on the price or usage of Bitcoin.[/quote]


#7

Man ska givetvis försöka uppskatta antalet användare och valutans användbarhet för att uppskatta värdet på valutan,
eftersom antalet transaktioner kan manipuleras.

Gör man det så har man ett utmärkt sätt för värdering.

Antalet transaktioner är en liten pusselbit, titta sedan hur många butiker som erbjuder betalningar med valutan,
rådfråga dessa hur många betalningar som görs. Hur många använder växlings-tjänster etc, etc, etc.


#8

Här är ett kort pythonscript som ritar grafen:

#!/usr/bin/env python
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
import urllib

def g(u):
return urllib.urlopen(u).readlines()

rmcap=g(“https://api.blockchain.info/charts/market-cap?format=csv&timespan=all”)
rtxn=g(“https://api.blockchain.info/charts/n-transactions-excluding-popular?format=csv&timespan=all”)

mcap=np.array([float(x.split(",")[1]:-1]) for x in rmcap])
txn= np.array([float(x.split(",")[1]:-1]) for x in rtxn])

plt.plot(mcap)
plt.plot(txn**2)
plt.axes().set_yscale(“log”)
plt.show()

För att köra behövs Matplotlib. På Linux installeras den enligt följande:
$ sudo apt-get install python-matplotlib

Spara scriptet i en fil “plot.py”, och gör den körbar:
$ chmod ugo+x plot.py.

Kör sedan scriptet:
$ ./plot.py


#9

Resultatet:


#10

… och där föll bitcoinkursen tillbaka.

Antalet transaktioner kan inte öka eftersom blockkedjan är full.
Därför ökar inte användbarheten för bitcoin.

Och av den anledningen ökar inte bitcoinpriset.

Metcalfes lag är så här långt en väl fungerande modell av verkligheten.

blockchain.info/charts/market-price