Masteruppsats om Bitcoins


#1

Hej!

Nu är det så att jag under våren ska skriva min masteruppsats i Nationalekonomi. Ett ämne jag finner intressant och väldigt aktuellt är Bitcoins.

Då detta är en masteruppsats kan det inte vara ett “skolarbete” om bitcoins utan den måste innehålla någon konkret frågeställning som ska besvaras med någon teori och eventuellt regrissionsanalys för att se diverse samband.

Det som jag finner svårt är att hitta en bra frågeställning som man kan analysera väldigt ingående.
Jag vänder mig därför till er för att se om någon kan komma med lite tips på vad som skulle tyckas intressant och möjligt att skriva om.

Några tankar jag har hittills är:

  • Kommer Bitcoins och andra virtuella valutor att överleva på lång sikt eller är det något som kommer att rusa i populäritet och sedan bubbla och glömmas bort? Vad händer när Bitcoinen når sin maximala kvantitet? Vilka risker finns då bitcoinen är oreglerad, inte har någon kontrollerande enhet och vars pris endast bygger på spekulationer?

  • Skulle Bitcoins fungera som ett substitut för guldmyntfoten? Går det att ändra något så att den inte är lika instabil och volatil som den är idag?

Mvh


#2

Vilka ändringar skulle krävas i nuvarande ekonomiska instutitioner för att anpassa sig efter den verklighet som kryptovalutor innebär? Vilka fördelar och möjlighet har nuvarande ekonomiska institutioner i en verklighet där kryptovalutor är en normal valutor?


#3

Bitcoin kommer nog att vara en deflationistisk valuta. Det hävdas ofta (av ekonomer) att detta leder till recension.

Men är det verkligen så? Det verkar i alla fall vara så att recension leder till deflation, men gäller det omvända?

Oavsett om det är så, eller inte, så tror jag inte det påverkar hur det går för bitcoin. Det är andra saker som kommer att avgöra. Men en omfattande recension i framtiden skulle nog inte vara rolig.


#4

Hur påverkas statens förmåga att ta in skatter?


#5

Lägre avgifter för internationella transaktioner kommer öka den internationella handeln. Hur mycket?

Jämför med kortbetalningar som ligger på kanske 2-3%, och överföringar till utvecklingsländer som kan kosta 9%.


#6

I Italien (tror jag det var) så har 7,5 miljoner människor inte bankkonto. I vissa utvecklingsländer är det en betydligt större andel som inte har det, för det finns bara dåligt utbyggda system. Skulle utvecklingsländer kunna ta steget direkt in i nästa “tidsålder”, utan att behöva gå omvägen via banker?


#7

Mycket intressant fråga. Och lite mer specifikt, hur skulle svenska riksbanken och penningpolitiken påverkas?


#8

Dagens samhälle är ett lånesamhälle. Vi lånar pengar av banker, som i sin tur lånar av riksbanken.

Hur skulle bitcoin fungera i ett sådant sammanhang? Kommer man fortfarande att låna pengar (alltså bitcoins) av banken för att köpa hus?

Om bitcoin är deflationistisk, vad händer då med låneskulden? Om man inte amorterar kommer ju skulden att öka. Fast å andra sidan så kommer fastigheten att öka i samma grad?

Antag att deflationen är 4% per år. Alltså att värdet på bitcoin ökar med 4% varje år. Om banken lånar ut pengar till 1% ränta, så blir det 5% realränta. Det är troligen för mycket. Om det skall bli en realränta på 3%, så skulle banken alltså låna ut sina pengar till -1%. Men då kan den ju lika gärna sitta på dem själv.

Tänker jag fel, eller står vi inför ett paradigmskifte?


#9

Syftet med kryptovalutor är inte detsamma som syftet med statliga valutor. Om kryptovalutor slår igenom och ersätter statliga valutor så ersätts även syftet med valuta, vilket definitivt innebär ett paradigmskifte, och möjligen även ett regimskifte.


#10

Oerhört spännande. Och vilka fantastiska möjligheter till forskning!

En fråga kan vara om varför man anser fluktationen på priset som ett jätteproblem?

Funderar på hur värdet på den svenska kronan flukturerade när den “uppfans”. Finns det jämförelser från tiden för detta? Var det inte änn värre på den tiden, värdet sattes väl beroende på om en svensk kung eller drottning lyckades lägra motstående kön i något annat rikt land, eller slå ihjäl folk i främande länder och ta deras ägodelar. Snacka om volatilitet! :smiley:

Ofta är den digitala utvecklingen liknande men har ofta ett kortare tidsspann.

Vi har sett hur tidningar blev stort under 1900 talet men dess form nu stöps om. Jag läser på min läsplatta om GP:s problem :slight_smile:

Och kanske dör inte alla valutor och ersätts med digitala valutor. Det finns en mängd kryptovalutor och bitcoin är bara den som är först och för tillfället störst. Hur ser det ut om ett år?


#11

Hör av dig till BTCX. De är Sveriges största bitcoinföretag. Kan hjälpa dig med en del.


#12

Här kommer du med störst sannolikhet finna svar på alla dina frågor. bitcoinmagazine.com


#13

Hej igen.
Ursäkta för sent svar. Tack för alla inputs!

En tanke jag har är att undersöka möjligheterna till arbitrage mellan olika “Bitcoin-börser” eftersom priset kan skilja sig en hel del mellan dessa.

Jag skulle också vilja se om det finns några samband mellan köp / sälj -priset och volatiliteten i Bitcoin. Dvs om spreaden har varit mindre ju lägre volatiliteten har varit.

Detta för att uppsatsen på något vis ska ha en empirisk grund att jobba ifrån och inte bara bygga på teoretiska antaganden om vad man tror kommer hända i framtiden.

Vidare skulle man kunna undersöka Bitcoin ur ett företagsekonomiskt perspektiv:
Ex: “Implication of digital currencies as clearing Networks for international operating Companies”"
Företag som köper sina resurser i yen, betala sina anställda i zloty, gör vinster i euro och betalar skatt i dollar. Borde finnas intressanta möjligheter här.

Vad tror ni?