Legal status för bitcoin i olika länder


#1

Här finns en intressant lista med legal status för bitcoin i olika länder:

coin.dance/poli

Där finns bl a följande information:

Sweden Legal Commodity
Finland Legal Currency
Denmark Legal Currency
Norway Legal No Information

I Sverige är allså bitcoin inte en valuta enligt skatteverket, medan både Finland och Danmark anser att det är en valuta.

Sverige ligger som vanligt efter. Här är skatteverket information:

skatteverket.se/privat/skat … ?q=bitcoin