Köpt från privatpersoner på LocalBitcoins, hur hantera tex bankerna vid försäljning?

Jag har under 2015 och 2017 gjort två inköp via privatpersoner, över Swish.

Båda inköpen var under 5000 kronor vardera. Jag har bokföringen av transaktionerna sparade så att jag kan visa upp tidpunkt för transkationen, samt kontoutdragen som gör att jag kan koppla ihop dem.

Men, här är då problematiken; I dagens BTC-samhälle får jag en känsla av att bankerna är väldigt kritiska och avvisande till att ta emot överföringar som har grund i bitcoin-köp, pga risken för att de här pengarna är förknippade med pengatvätt eller kriminell verksamhet.

Nu var det ju flera år sedan jag gjorde de här köpen och jag har aldrig ägnat misstanke om att de pengarna jag använt för mina köp legat till grund för någon olaglig verksamhet, och jag har fortfarande inte någon anledning att misstänka något. Men, hur hanterar man “bevisbördan”, eller vad man kan kalla det, i de här fallen? Vad är tillräckligt underlag?

Det är sant att svenska banker är väldigt negativa till bitcoinaffärer men att de skulle få för sig att granska några transaktioner på under 5000kr för 4-6 år sedan är otroligt osannolikt.

Sen har du förstås inte gjort nåt fel heller. Du har absolut inget att oroa dig för. :slight_smile: