Kallförvaring av bitcoin


#1

Hittade denna guide till kallförvaring:

bitzuma.com/posts/bitcoin-paper- … m-scratch/