Jämförelse guld och bitcoin


#1

Man kan ange pris på bitcoin i fiat-valutor, men problemet med dessa är att centralbankerna
trycker pengar för fullt så att inflationen gör att fiat-värdet minskar.

Det är därför intressant att följa prisutvecklingen för bitcoin givet i guld.

Idag kostar en bitcoin ca 3500 kr. (Lite drygt)
10 gram guld har också ett pris i den storleksordningen.
Här kostar exempelvis 10 gram guld 3579 kr:

libertysilver.se/kopa/produkt/heraeus10gram

En bitcoin kostar idag alltså ungefär 10 gram guld.