Intressant om IMF reglering av bitcoin


#1

Detta är mycket intressant, även om det är skrivet av en inte så meriterad (ännu) doktorand vid University of Chicago Law School. Sammanfattning och länkar:

” Regulating Digital Currencies: Bringing Bitcoin within the Reach of the IMF”

En artikel som argumenterar för att IMF kan behöva samla på sig bitcoin för att kontra valutaspekulation och bibehålla sin stabiliserande funktion i de internationella valutamarknaderna.

Innan skapandet av IMF (International Monetary Fund) var världens länders valutor knutna till en guldstandard och hade därmed stabila växelkurser i förhållande till varandra. Paniken efter första världskriget ledde till att flera länder försökte växla in ökade mängder av papperspengar mot guld, vilket gjorde att guldreserverna utarmades och guldstandarden övergavs 1931. IMF skapades 1945 för att förhindra spekulativ devalvering av nationella valutor i syfte att ge exportfördelar. IMF förband medlemsländerna att inte devalvera sina valutor mer än 10% utan IMF:s godkännande och världens valutor blev knutna till dollarn som i sin tur fick en fast växelkurs mot guld i det så kallade Bretton Woods systemet (1946-1971). 1971 devalverade USA sin dollar mer än 10% utan IMF:s godkännande vilket gjorde att guldstandarden kollapsade.

Det finns två huvudsakliga sätt ett lands valuta kan destabiliseras.

  1. Genom medveten devaluering (trycka pengar -> inflation).
  2. Genom en spekulativ attack av en starkare valuta på en svagt valuerad valuta.

IMF:s uppdrag är att stabilisera det internationella valutasystemet genom att övervaka växelkurser och möjliggöra handel mellan länders valutor och motverka spekulativa attacker i syfte att destabilisera svaga valutor (Alla länder utom Nordkorea är medlemar i IMF). Detta görs genom att alla medlemsländer i IMF måste betala in en landsanpassad kvot till IMF:s stabiliseringsfond. Högst 25% av denna kvot får utgöra i starka internationella valutor, resten måste betalas i landets egna valuta. Detta gör att IMF har en pool av alla länders valutor som den kan använda för att motverka en attack på en svag valuta av en aktör som använder sig av en starkare valuta.

Beskrivning av hur en spekulativ attack går till
” the attacker borrows a sum of the weak currency and sells it for a stronger (more valuable) currency, with the intention of buying the weak currency back for less than the attacker sold it for. If the currency continues to depreciate in value after the short sale, the attacker makes a profit when they buy it back. … Speculators typically sell the weak currency to commercial banks through long-dated (at least one month) forward contracts. These forward contracts, however, pose a problem to the bank if the currency it purchased from the speculator continues to get weaker. Because forward contracts take some time to mature, the bank is forced to hold on to weak currency as it continues to depreciate in value. When it comes time to buy the currency back, the speculator makes a profit at the expense of the bank. By the time the forward contract matures, the bank is forced to buy the weak currency for more than the currency is worth once the contract matures. This is known as a “maturity mismatch.” This discrepancy gradually depletes the bank’s supply of the attacked currency”

Denna artikel diskuterar hotet av möjliga spekulativa attacker mot svaga valutor som innehavare av bitcoin i framtiden kan ha möjlighet att genomföra. Detta eftersom IMF med sina nuvarande stadgar inte kan samla på sig en buffert av bitcoin att använda för att motverka en spekulativ attack vilken de endast kan göra av medlemsnationernas valutor.

Två möjliga ändringar till IMF:s stadgar föreslås för att motverka detta och behålla IMF:s ”stabiliserande funktion”. Båda ändringarna skulle kräva att 3/5 av alla medlemsländer röstar för ändringen med 85% majoritet.

  1. Indirekt kontroll: Article IV, section 5 ”Separate Currencies”
    Denna artikel säger att medlemsländer är ansvariga att bidra i sin kvota både med sin huvudsakliga valuta och eventuella separata valutor som används i deras kolonier och territorier under deras beskydd. För att inkludera även bitcoin som en ”Separate currencies” så behövs ett mindre tillägg till en ”Articles of agreement”. Detta skulle innebära att länder skulle vara skylldiga att köpa upp bitcoin och bidra med en del av sin kvot i bitcoin till IMF:s stabiliseringsfond.

  2. Direkt kontroll: Ge digitala valutor kvasi-medlemskap i IMF
    Endast nationer kan vara medlemmar i IMF. Genom att lägga till en sektion 3 till Article II. Skulle icke-nationella aktörer kunna erhålla kvasi-medlemskap i IMF. Detta skulle kunna ge bitcoin status som en IMF-officiell valuta så snart IMF har samlat på sig en viss mängd bitcoin till sin stabiliseringsfond genom att köpa upp bitcoin från ägare av bitcoin på den fria marknaden. Detta skulle göra att IMF får möjligheten att kontra en spekulativ attack av en stark bitcoinägare mot en svag nationell valuta, i utbyte mot att bitcoin får den legitimitet ett IMF medlemskap medför.
    Ett problem med båda dessa system för IMF att erhålla en buffert av bitcoin är att den kräver den frivilliga medverkan av ägare av bitcoin att sälja till IMF eller IMF:s medlemsländer. Incitamenten med en valuta som bitcoin är stark att hålla i en betydande andel av sina bitcoin vilket skulle göra stora uppköp dyra.

” Recognizing the importance of Bitcoin in the context of digital currencies is the first step in understanding how to best plan for the future.”

“Although still in its nascent stages, Bitcoin and other digital currencies like it are projected to become important players in the future of e-commerce. The time to consider how to prepare for that future is now, before practical problems arise.”

Länk til artikeln:
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm … id=2248419

Om författaren:
polisci.uci.edu/node/1308
linkedin.com/pub/nicholas-pl … 21/b92/82a

Länk till diskussioner om artikeln:
bitcointalk.org/index.php?topic=224704.0
bitcointalk.org/index.php?topic=226196.0
reddit.com/r/Bitcoin/comment … _imf_good/