Ingen skatt på bitcoin i Sverige?


#1

Var inne på btcx.se och läste deras blogg om SEB:s förhållning till bitcoin. Längst ner på sidan ser jag något som iaf för mig är helt ny information:

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden från oktober 2013 anses handel med bitcoin vara undantagen skatteplikt. Förhandsbeskedet har dock överklagats av Skatteverket.

blog.btcx.se/bitcoin-nytt/darfor-sager-seb-nej-till-kunders-bitcoin-investeringar/

Betyder detta att handel med bitcoin är undantaget skatt?? I så fall är Sverige ett skatteparadis för bitcoin-företag.

Här är beskedet från Skatterättsnämnden:
skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/forhandsbesked/2013/forhandsbesked2013/mervardesskatthandelmedbitcoins.5.46ae6b26141980f1e2d29d9.html


#2

Jag tror detta gäller moms. Ifall bitcoin ses som en vara, då skall moms utgå vid alla affärer när man köper bitcoin. Men om det ses som en valuta, då är det ingen moms. Om du idag växlar pengar mellan kr och dollar, så är det ingen moms.

Notera dock följande artikel: Bitcoin Turns Into Art as Sweden Rejects Creative Currency. Förutom att titeln är oseriös, så handlar det om att bitcoin skall ses som en vara i stället för valuta. Men jag tror inte detta är ett officiellt beslut?

Mycket riktigt står det också "Stockholm-based agency will probably view Bitcoins as what we call another asset – just like art or antiques.”


#3

Hej Totte!

Som Lars skriver så handlar förhandsbeskedet om moms. Läs gärna det jag skrev här på bitcoin.se i oktober om beskedet.

Precis, det här är ett enskilt uttalande från en enskild person och definitivt inget officiellt. Det mest officiella vi har hittills angående momssituationen är just förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden, som dock är överklagat.

Notera också att inte ens personen bakom överklagandet är intresserad av att se bitcoin som en “vara” som skulle momsbeläggas, det handlar bara om moms på kommission/växlingsavgift: “Målet är inte att momsbelägga köpet av Bitcoins. Men det skulle kunna vara moms på själva växlingsavgiften”. Läs hela uttalandet i DI:s artikel.


#4

Ok tack för förtydligandet. Förstår inte varför förhandsbeskedet bara gäller den som ansökt om det, men det ger ju en fingervisning om vilket håll det barkar åtminstone.

Jag trodde i min enfald att eventuell vinst på bitcoin skulle bli skattebefriat men det var alltså inte det som menades.

Men visst har jag rätt i att man inte beskattar vinst på valutor, dvs om jag köpt dollar som sedan stiger i värde så behöver jag inte deklarera vinsten när jag växlar tillbaka?


#5

Nej, när du köper valutor och dem stiger i värde och du utför en försäljning till det högre priset så är vinsten beskattningsskyldig.


#6

Hur är det om man minear och får betalt i btc?
Är minern avdragsgiltlig isåfall?


#7

Om du säljer hårdvaran så är inköpskostnaden för hårdvaran avdragsgill.
Om du säljer bitcoins som hårdvaran inskaffat så har du inga avdragsmöjligheter.


#8

Om man har egen firma så antar jag att man får göra avdrag för alla kostnader, inklusive el?

Men då skall nog elkostnaderna vara redovisade på egen faktura.


#9

Om du säljer hårdvaran så är inköpskostnaden för hårdvaran avdragsgill.
Om du säljer bitcoins som hårdvaran inskaffat så har du inga avdragsmöjligheter.[/quote]

"Om du säljer bitcoins som hårdvaran inskaffat så har du inga avdragsmöjligheter."
Menar du att jag inte får göra avdrag på hårvaran om jag säljer bitcoinen? Eller menar du att jag inte får göra avdrag på bitcoinen som hårdvaran inskaffat?

Säg att det är alt 1. Då är ju den bestämmelsen om att göra avdrag rätt onödig. För alla säljer väl sina btc, tids nog. Jag har inte sålt något än men lär ju göra det någon gång. Men om jag väntar 5 år, är det ok att sälja de då om jag gjort avdrag på hårdvaran?
Och måste avdraget göras för deklarationen som är för det året då jag köpte hårdvaran?

Hur som helst har jag sålt min hårdvara och jag har inte sålt några btc. Får jag göra avdrag för hårdvaran om jag fick betalt i btc? Och hur mycket gör man avdrag med?


#10

Jag menar att om du säljer bitcoins som är tilldelade till dig via mining så har du inga möjligheter att göra några avdrag på försäljningen av dessa bitcoins. Hela försälningsvärdet är en inkomst och skall skattas som sådan.

Nej.

Ja, dina möjlighete att sälja bitcoins som tilldelats via mining påverkas inte av huruvida du använt dig av ett avdrag för anskaffningskostnaden för hårdvaran när du sålt denna.

Jag är inte säker på det här, du bör kontakta skatteverket om du är osäker.

Vilket betalmedel som använts när du genomfört försäljningen av hårdvaran påverkar inte dina möjligheter att dra av anskaffningskostnaden för hårdvaran; storleken på anskaffningskostnaden bedöms vid anskaffningstillfället och om du köpte hårdvaran med bitcoin skall du växla om till kronor i din redovisning enligt den växlingskurs som var gällande vid tillfället då du anskaffade hårdvaran. Om du är osäker på vilken växlingskurs du skall använda bör du kontakta skatteverket.


#11

Jag tror på bitcoin, så jag kommer aldrig att sälja dem.


#12

Jag är inte säker på det här, du bör kontakta skatteverket om du är osäker.

Vilket betalmedel som använts när du genomfört försäljningen av hårdvaran påverkar inte dina möjligheter att dra av anskaffningskostnaden för hårdvaran; storleken på anskaffningskostnaden bedöms vid anskaffningstillfället och om du köpte hårdvaran med bitcoin skall du växla om till kronor i din redovisning enligt den växlingskurs som var gällande vid tillfället då du anskaffade hårdvaran. Om du är osäker på vilken växlingskurs du skall använda bör du kontakta skatteverket.

Ok. Men om vi säger att jag köper och säljer hårdvaran för samma peng. Spelar det någon roll på summan jag får göra avdrag för?
Så mer konkret i mitt fall.
Jag köpte en jupiter från KNC och betalde X antal kr. Tjänade Y antal bitcoins. Och säg för enkelhetens skull att jag sålde den för X antal kr (dvs samma som jag köpte den för).
Får jag fortfarande göra avdrag för anskaffningsvärdet?


#13

Jag är inte säker på det här, du bör kontakta skatteverket om du är osäker.

Vilket betalmedel som använts när du genomfört försäljningen av hårdvaran påverkar inte dina möjligheter att dra av anskaffningskostnaden för hårdvaran; storleken på anskaffningskostnaden bedöms vid anskaffningstillfället och om du köpte hårdvaran med bitcoin skall du växla om till kronor i din redovisning enligt den växlingskurs som var gällande vid tillfället då du anskaffade hårdvaran. Om du är osäker på vilken växlingskurs du skall använda bör du kontakta skatteverket.[/quote]

Ok. Men om vi säger att jag köper och säljer hårdvaran för samma peng. Spelar det någon roll på summan jag får göra avdrag för?
Så mer konkret i mitt fall.
Jag köpte en jupiter från KNC och betalde X antal kr. Tjänade Y antal bitcoins. Och säg för enkelhetens skull att jag sålde den för X antal kr (dvs samma som jag köpte den för).
Får jag fortfarande göra avdrag för anskaffningsvärdet?

Du får dra av anskaffningsvärdet ifrån försäljning och skattar därefter på den vinst du gjort. Om du säljer för samma värde som du köpte har du inte gjort någon vinst och skall därför inte skatta på vinsten. X - X = 0.