Inflation

Många bitcoinentusiaster hänvisar till att inflationen i fiat valutor kommer att leda till att olika aktörer kommer att vilja säkra sina tillgångar i ett inflationsfritt tillgångsslag.

T.ex. Michael Saylor och Raoul Pal säger att de tappat 5% av köpkraften per år och att det nu rör sig mot 10-15%.

Statistiken säger att inflationen legat runt 1-2% i västvärlden under lång tid. USA har genomfört QE för ca 700 miljarder $, men det är mindre än 1% i ökad pengamängd. Ungefär samma gäller för euron. Man kanske ska lägga till budgetunderskott en. I USA kanske det motsvarar 3-4% av dollarns värde, men jag tror EU ligger bättre till.

Vad menar de när de pratar om 10-15%? Inflation? Skatter?

Det borde vara rätt lätt att nå högre avkastning än 1-2% till låg risk i vanliga värdepapper, men mer knivigt om man tvingas till 10-15%.

1 gillning

Ta priser på varor från 70-talet och kolla priserna idag. Skulle säga att inflationen har varit ca 5-6% per år och ökar.

Det var hög inflation på 80-talet, men inte nu.

Vissa hävdar att sätten att mäta konsumentprisindex har ändrats så att inflationen i realiteten är mycket högre än vad som presenteras. Jag har inte grävt djupare i detta så kan inte stå för korrektheten i beräkningarna, men kanske är det sådant de syftar på?

http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts