Ilsket rött


#1

Fullt, fullt, fullt.

Ilsket rött.

simple.gy/bitcoin/
simple.gy/projects/blockchain/


#2

Från en användares perspektiv är ett block bara fullt om du inte kan få med dina transaktioner i det. Betalar du mer i avgift än den lägsta avgiften i det förväntande kommande blocket så får du plats, trots att alla block visar rött / full kapacitet.

Avgifterna har gått uppåt så sakteliga men är fortfarande långt ifrån den katastrofala bild du försöker porträttera - och fortfarande inte högre än dem avgifter som korthantering innebär för butiksinnehavare. Dessutom arbetas det på att öka tillgängligheten till block, inom några månader väntas vi få plats med betydligt fler transaktioner i våra block även om storleken på blocken inte ökar.

Det sagt tycker jag fortfarande att vi borde ha ökat blockstorleken till 2mb, 4mb eller 8mb för 1-2 år sedan.


#3

Jag förstår resonemanget, men man riskerar att missa det större sammanhanget om man resonerar så.

Transaktionskostnaden kommer inte öka speciellt mycket mer.
Någon krona eller mer, sedan gör man betalningar på andra sätt.
Snart kommer andra kryptovalutor ta bitcoins plats.

Det blir 70% mer plats i bästa fall med SegWit som introducerar tonvis med teknisk skuld i systemet.


#4

Nu är jag långt ifrån en expert på kodbiten men känns som en väldigt stor risk att Hard Forka bitcoin för att öka blockstorleken. Jag menar vi hade väll en mindre lyckad Hard Fork i Etherium nyligen.

Vidare hur mycket skulle blockstorleken höjas till? Även om den höjs till 4 eller 8 MB så räcker det ju ändå inte till någon storskalig skalning av bitcoin. Höjer man mer än så kommer det som jag förstår det vara svårt för vem som helst att validera en fullnode.

Har ingen direkt åsikt om vad som bör göras (kanske ändå är best att Hard Forka) men sätter för närvarande min tilltro till Segwit och lightning network


#5

Som det ser ut nu blir det ingen SegWit aktiverad.

ViaBTC har börjat köra Bitcoin unlimited på alla sina produktionsservrar:
reddit.com/r/btc/comments/5 … e_for_2mb/

Roger Vers nya pool bitcoin.com kör också bitcoin unlimited.

Det är mer än 10% av hashkapaciteten som kör unlimited, och det blockerar för tillfället SegWit eftersom den satta gränsen är 95%.

Lightning network är dessutom ingen lösning annat än för vissa specialfall som exempelvis mikrobetalningar.
LN kommer troligen att sakna många av de positiva egenskaper som kryptovalutor har och som är orsaken till att man vill använda dem.

Och för tillfälllet är LN inget annat än luft, det ligger LÅNGT bort i framtiden.


#6

I och med att det är Bitcoin Unlimited som är på tapeten nu så kommer begränsningen tas bort ifrån klienten och istället sättas av varje grävare. De kan välja hur stora block de själva skapar och hur stora de accepterar av andra. Därmed behövs bara en hard fork för att överlåta detta beslutet till de det berör alltså grävarna. Utvecklarna behöver inte längre ha en kartell med de största grävarna där de beslutar om storleksbegränsningen. Det behövs ingen storskalig skalning idag och grävarna kommer inte att skapa större block än de kan hantera. Därför tycker jag att detta är en överlägsen lösning. Decentralisera beslutet om blockstorleksbegränsningen! :slight_smile: