Ielitestrategies.com känner ni till dessa?

Jag vill varna för IES eller ielitestrategies och Scott Lawrence Anderson.

#ScottAndersonScam
#IESScam
#ielitestrategiesScam
#ScottLawrenceAndersonScam
#ScottLawrenceAndersonFraud