Identitet och historik vid ekonomiska transaktioner


#1

Andreas Antonopoulos om identitet och rykte/historik vid ekonomiska transaktioner:

youtube.com/watch?v=IuA2kr3tXL8