Hjälp med rekommendera SNI nummer AB


#1

Hej håller på att ta in min mining i ett aktiebolag är de någon som kan hjälpa till med att hitta rätt SNI nummer?