Gymnasiearbete

Hej!
Jag håller just nu på med mitt gymnasiearbete och har då valt att skriva om just Bitcoin. Om det är någon här som skulle kunna hjälpa mig med några frågeställningar skulle jag bli super nöjd :innocent:

Varför finns Bitcoin

Förlåt skulle stå svara på några frågeställningar har redan alltså 2 frågor klara,
Varför använder ni bitcoin?
Hur ser ni på att bitcoin utnyttjas av kriminella?

Hej! Här kommer mina svar. De blev visst ganska långa. :slight_smile:

1. Varför använder ni bitcoin?
Jag använder inte Bitcoin jätteofta i vardagen men det är tydligt för mig hur viktigt det är att Bitcoin finns, nu mer än någonsin. Nedan är några anledningar.

  • Den som kanske är lättast att relatera till för oss i Sverige är att kontanter håller på att försvinna. När kontanter inte längre används så är de enda pengar som funkar i praktiken “bankpengar”. Det innebär bl.a. att bankerna får ännu mer makt än de redan har eftersom alternativet att “ta ut pengarna från banken” inte längre existerar (vad har du t.ex. att sätta emot om banken sätter minusränta på dina konton?). Det går heller inte betala pengar till någon utan att detta finns registrerat i en banks databas och då vi lever i en tid där data har blivit något mycket värdefullt som alla företag samlar på så är detta alltså ytterligare en maktfaktor. Det är också ett urholkande av människors självklara rättigheter till ett privatliv.

  • Bitcoin är ett bättre alternativ till guld. Pengar används inte bara för att betala varandra utan också för att lagra värde över tid. Guld har genom tiderna varit den självklara värdelagraren som fungerat oavsett vilka pengar samhället för tillfället använt och är en verkligt global valuta som ingen styr över. Bitcoin har ungefär samma egenskaper som guld men utbudet är mer stabilt (vi vet exakt hur många bitcoin som kommer att skapas och när) och det är betydligt smidigare att göra transktioner med, då det är digitalt, delbart etc.

  • Centralbankers roll är tveksam och det verkar inte bli bättre. Stater använder s.k. penningpolitik (alltså, att styra över mängden pengar som finns) för att försöka påverka ekonomin och det leder till märkliga saker såsom minusränta och “valutakrig”. Det finns ett uttalat mål om inflation vilket innebär att folks pengar hela tiden blir mindre värda. Inflation är en dold skatt och det vore kanske bättre om staten behövde vara mer öppna och tydliga med vilken beskattning av sin befolkning de faktiskt använder. I kristider med krig har det också under historien många gånger visat sig väldigt lätt att falla tillbaka på möjligheten att “trycka pengar” (alltså, att öka den “dolda skatten”) som finansiering. Bitcoin är helt neutral och global och skulle kunna vara hela världens reservvaluta.

Sett på lite längre sikt kan man fundera över hur vettigt det är att ha hundratals olika valutor i en värld som blir alltmer global. Sett till volym är valutamarknanden (alltså, den marknad där man växlar valutor mot varandra) världens största. All den verksamheten tillför inget verkligt värde. En global och neutral valuta hade varit en otrolig effektivisering.

2. Hur ser ni på att bitcoin utnyttjas av kriminella?
För mig är den här debatten mycket lik den som fördes när internet var nytt. Att information blev så fri var skrämmande, hur skulle det gå när vem som helst med några knapptryckningar kan kolla upp hur man bygger en bomb? Nu tycker vi att det är självklart att även om det förstås finns negativa sidor så är internet något oerhört positivt, det känns oerhört märkligt att tänka sig att gå tillbaka som det var innan.

Internet är en infrastruktur och vi vinner på att den är så öppen som möjligt. Detsamma gäller Bitcoin. Tillåter man människor att vara fria så kommer det ibland att utnyttjas till dåliga saker, men alternativet är mer skrämmande. Alternativet innebär nämligen att alla kontrolleras och övervakas hela tiden.

1 Like

Tack så jätte mycket!!