Grävarstödet för classic och unlimited ökar


#1

Grävarstödet för bitcoin classic och bitcoin unlimited ökar, även om det går långsamt:

nodecounter.com/#bitcoin_classic_blocks