Framtiden för bitcoin?


#1

Det är lätt att vara kritisk när det går dåligt och nu har kursen på bitcoins fallit under en längre tid. Man börjar såklart fundera på för och nackdelar med bitcoins och hur en ev framtid kommer se ut.

Bitcoin:

  • Valutan med störst beräkningskapacitet => mindre känslig för att hackas.
  • Bitcoins har fått mycket media-utrymme både positivt och negativt. denna valuta är mest känd bland allmänheten.
  • Det har gått bra för bitcoin men nu har kursen fallit ett tag. kanske är valutan fortfarande övervärderad. Det är få som faktiskt använder sig av bitcoins som valuta.
  • Många fler valutor använder sig av Scrypt, många nya valutor använder sig av denna algorithm => SHA256 är kanske inte framtidens kryptering?
  • Grundtanken var att valutan skulle vara distrubuerad till “alla” för att hålla uppe säkerheten. Just nu verkar trenden vara att olika asiic tillverkare skapar egna farmar och bryter bitcoins. Om trenden fortsätter börjar faller grundtanken och vi kommer åter igen att bli beroende av några få aktörer på marknaden.
  • Det skulle gå att byta algorithm för bitcoins men det kan bli lurigt för alla asiic miners eftersom deras hårdvara bara klarar av en enda sak.Skulle det ens gå att byta till en alternativ algorithm?

Det var några av mina tankar. Kanske har jag missat något? Hur resonerar ni?


#2

Jag resonerar some följande:

Håller delvis med, fast jag skulle snarare lägga vikten vid att det är den mest konservativa varianten av kryptovaluta och som har haft flest ögon studerandes koden.

Stämmer, och jag har blivit allt mer och mer övertygad med tiden att first-mover-advantage faktist är nyckeln i det här sammanhanget. Framförallt när bitcoin inte är helt statisk utan faktist kan uppgraderas till nya funktioner och teknologier efter att dem bevisat sitt värde och stabilitet någon annan stans.

Jag använder mig av bitcoins flera gånger i veckan och sett över tid så har mitt användande gått upp. Det har dessutom gått så långt nu att jag inte längre generarar nya bitcoins med min hårdvara snabbt nog och har därför börja köpa bitcoins av andra. Allteftersom marknaden utvidgas och dem miljardtals kronorna som lagts ner i företag i form av riskkapital faktist kommer till användning förväntar jag mig ett uppsving i användande.

Scrypts fördel gentemot sha256 sägs vara för att den är mer krävande och därför skulle vara bättre skyddad mot ASICs och att detta skulle ge en starkare decentralisering. I verkligheten är detta argumentet i stort sett falskt då det nu finns ASICs på väg in på marknaden och när det kommer till decentralisering så är det reglerna för hur man deltar, och den kulturella synen på pooler, som är avgörande, inte vilken blandning av metaller man för ström igenom.

Så länge “olika asic tillverkare” fortsätter vara “olika” och inte “samma” så har vi en decentralisering redan där. Vidare så bör vi titta lite på helheten; det kanske finns sämre distribution i bitcoin nätverket idag än vad det gjorde innan ASICs kom, men det är fortfarande bättre än innan GPUer omkodades och eftersom att reglerna fortfarande är satta i sten och öppna för alla så har vi inga problem med att vår decentralisering inte är 100% perfekt på individnivå. För min del finns det i stort sett bara ett viktigt samband som aldrig får inträffa: Den makt som har kontroll över våld (militären/polisen) får aldrig få mer än 50% av nätverkets kapacitet.

Det är tekniskt möjligt att byta, men det finns inget mervärde i att göra detta så länga ingen kommer på ett sätt att beräkna vilken slumpad data som behövs för att göra ett giltigt block utan att prova olika kombinationer. Vidare, att byta till en algorightm som är svårare att beräkna och som inte är komatibel med dagens hårdvara gör bara dagens nätverk osäkrare.

Så för att sammanfatta min ståndpunkt, så anser jag att reglerna som avgör omständigheterna i vilken folk kan vara delaktiga är viktigare än vilka som råkar deltaga just nu. Givetvis vill jag att så många som möjligt deltar, men jag är också realistisk och inser att det är inte alla människors djupaste önskan att beräkna hashsummor för att skapa en tillförlitlig valuta, och det gör inget för vi är inte beroende av att 100% av alla enskilda individer deltar i skapandet a dessa hashsummor för att kunne erbjuda en stabil och säker valuta.

För vidare diskussioner om centralisering/decentralisering av bitcoin bör statistik med observerade siffror blandas in.