Framtiden för Bitcoin Cash


#1

Bitcoin Cash har flera olika utvecklingsteam som jobbar på nya funktioner till skillnad från Bitcoin som bara har Core. De som utvecklar Bitcoin Cash är:

 • Bitcoin ABC

 • Bitcoin Unlimited

 • Bitprim

 • nChain

 • Bitcrust

 • ElectrumX

 • Parity

 • Bitcoin XT

Bitcoin XT och Bitcoin Unlimited är välbekanta sen de arbetade på Bitcoin innan Bitcoin Cash förgrenade men deras mål stämde inte överens med Bitcoin Core. XT och Unlimited tillsammans med många andra tidiga utvecklare som Gavin Andresen och Mike Hearn ville fortsätta bygga Bitcoin enligt Satoshi Nakamotos plan med billiga och snabba överföringar för stora och små betalningar men Core motsatte sig alla förslag till ökad blockstorleksbegränsning och därmed fler användare.
Utvecklingen av Bitcoin Cash har beskrivits som mycket mer hälsosam där de olika teamen kan diskutera fritt och tillsammans komma fram till den bästa lösningen. Något som är omöjligt inom Bitcoin där många duktiga utvecklare blivit utstötta eller lämnat självmant p.g.a. en ovälkomnande attityd.

15:e maj 2018 kommer Bitcoin Cash att uppgraderas med följande förbättringar:

 • Increase default block-size limit, and move towards adaptive block size limit
  
 • Move toward canonical transaction order, perhaps removing transaction ordering consensus rule as a first step.
  
 • Improved Difficulty Adjustment Algorithm
  
 • Re-activate some deactivated Opcodes, and move toward adding protocol extension points to facilitate future Opcode upgrades
  

Den nya begränsningen kommer att bli 32 MB per block. Att Opcodes återaktiveras kommer att möjliggöra Colored Coins på Bitcoin Cash-kedjan, något som inte lyckats så bra på Bitcoin-kedjan p.g.a. begränsat utrymme.

15:e november är redan planerat datum för nästa uppgradering men det pågår fortfarande diskussioner om exakt vad som ska ingå denna gång.

En lista på förslag som diskuteras finns hos Coin Dance Bitcoin Cash Protocol Development.

Långt fram i tiden finns möjlighet för ännu högre kapacitet:


#2

Bitcoin Cash har nu genomfört uppgraderingen den 15:e maj och fått nya möjligheter i och med de återaktiverade op_codes som beskrivs ovan.
Nästa uppgradering är planerad till 15:e november :slight_smile:


#3

tack för användbar information, Svalmannen


#4

Idag är det ett år sedan Bitcoin Cash förgrenade :slight_smile:


#5

Intressant info… TACK!

God Jul & Gott Nytt År!