Framtida inkomster för bitcoingrävare


#1

Hur den ekonomiska framtiden troligen ser ut för grävarna, med och utan 1Mb blockstorleksbegränsning:

imgur.com/g7ErafN