Frågor angående Gymnasiearbete

Hej vi driver ett gymnasiearbete inom bitcoin och har ett par frågor som jag hoppas kan bli besvarda av någon kunnig.

  1. Hur används bitcoin?
  2. Kommer bitcoin dö ut?
  3. Hur funkar bitcoin mining?

Hej! Ursäkta sent svar.

1/ Under åren har fokus skiftat mellan att Bitcoin betraktats som digitala kontanter (alltså, något som man handlar med till vardags, i butiker etc.) och digitalt guld (alltså ett neutralt och globalt sätt att lagra och överföra värde, men som inte används så mycket i daglig handel). Fokus är nu mest på Bitcoin som digitalt guld men med tekniker som Lightning Network finns goda möjligheter att framöver även använda det för småbetalningar.

Bitcoins stora fördel är att det är helt decentraliserat så att ingen auktoritet kan styra över det. Det gör att det är intressant i länder med t.ex. mycket hög inflation (som nyligen i Venezuela) där Bitcoin kan vara ett sätt för människor att kunna spara pengar utan att de blir värdelösa. Det är också intressant för människor som värnar om sin integritet, t.ex. i länder som Sverige där kontanterna försvinner eftersom det då kan vara det enda sättet att använda digitala pengar där inte alla dina transaktioner övervakas av en bank. “Be your own bank” är en slogan som ofta använts inom Bitcoin.

2/ Frågar du mig så tror jag inte det. Möjligtvis längre fram i tiden om motsvarande men bättre alternativ dyker upp, men Bitcoin har en stor fördel i att ha varit först bland decentraliserade valutor.

3/ Hänvisar till några artiklar här på bitcoin.se: