Frågan om att förstå frågan


#1

Som alla vet så har Skatteverket ställt en fråga till Curia om beskattning av bitcoin. Här är en länk till frågan curia.europa.eu/juris/document/d … cid=110847

Nu anser jag mig själv relativt allmänbildad och hyffsat bra på engelska, men hur jag än försöker så kan jag inte bli klok på texten. Första delen är väl ganska klar men den här delen “, which is effected for consideration added by the supplier when the exchange rates are determined, constitute the supply of a service effected for consideration?” är bara rappakalja för mig.

Någon som förstår den här texten och som kunde hjälpa till att bena ut betydelsen?


#2

Nope. Det är nog ingen som förstår den texten.


#3

Hej yabu!

Den är lite lättare att förstå på svenska:
curia.europa.eu/juris/document/d … cid=217922

“Ska artikel 2.1 i mervärdesskattedirektivet1 tolkas så att transaktioner i form av vad som har betecknats som växling av virtuell valuta till traditionell valuta och omvänt, som sker mot vederlag som tillhandahållaren räknar in när växlingskurserna bestäms, utgör tillhandahållande av en tjänst mot ersättning?”

Alltså, första frågan är om det ens är en sådan tjänst som man eventuellt kan momsbelägga. Om det inte är det så finns det inte ens någon tjänst att momsbelägga (typ).


#4

Och det är förstås ännu lite lättare att förstå om man har bakgrundsmaterialet - allt ligger dock inte ute på nätet tyvärr. Förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden kan man läsa här i alla fall:
skatterattsnamnden.se/skatteratt … d29d9.html


#5

Bra det löste sig med kostnaderna!


#6

Tack, svenska texten är lite lättare att ta till sig.

Så om jag nu tolkar frågan rätt så undrar man om man borde lägga moms på en växlingstjänst som är upplagd på det sättet som Safello har gjort? Dvs. de har ju ingen provision eller courtage men en väldigt bred spread. Och om det blir moms på Safello-upplägget så blir det per automatik på ett sådant upplägg som Kapiton hade, då när de fortfarande var verksamma?