FinCCX handelsplats för bitcoin


#1

Tänkte tipsa om FinCCX, som är en handelsplats för bitcoin belägen i Finland:

finccx.com/hp/

Detta är en handelsplats, dvs inte en bara en växlingstjänst (som t ex safello).

Man kan lägga en stående köp- eller sälj- order för ett visst pris,
som sedan kan utföras när en hugad spekulant dyker upp.

För den som har tid till förfogande finns då möjligheten att köpa bitcoin till ett bättre pris än om man
använder en enklare växlingstjänst.

Handel sker i Euro och BTC.