Ersätta guld?


#1

Ett möjligt scenario är att bitcoin på sikt ersätter guld. Dagens totala guldvärde är 6.856.196.535.527$, vilket skulle ge ett pris på 300.000$/bitcoin (om man delar upp guldvärdet på 21 milj bitcoin). Alltså upp ca 500ggr mot idag.

Nu är det så klart en högst osäker prognos. Men å andra sidan skulle bitcoin kunna ersätta andra valutor, vilket skulle göra ovanstående uppskattning till en “underdrift”. Jag ser spekulation i bitcoin idag som en lotterisedel, med en mycket stor möjlig framtida vinst.

Enda nackdelen med att prognosen skulle slå in är vägen dit. Det skulle innebära många dubblingar, vilket drar till sig stora mängder spekulanter. Alltså kommer volatiliteten att bestå för lång framtid, vilket kommer att bromsa införandet.


#2

Guld är tungt att släpa på. Om man skulle tvingas fly från ett land så vore den privata nyckel till bitcoinplånboken vara lättare att bära.

Bara en tanke som for genom mitt huvud…


#3

Jag har själv en del ädelmetall (i säkert förvar givetvis). Man vill ju sprida sina risker. Det som slår mig vid jämförelse bitcoin/ädelmetall är hur otympligt metall är. Det är tungt, det kan upptäckas av metalldetektorer/röntgen. Det är lätt att förfalska och svårt att kontrollera för ett otränat öga. Man kan inte dela upp det eller slå ihop det. Och man måste överlämna fysiskt, dvs förlytta metallen långa avstånd. För att ta fram det krävs fruktansvärd skövling och förstörelse av naturen.

Om bitcoin inte har något allvarligt säkerhetsfel så kommer det på sikt ta över ädelmetallernas roll, det är jag övertygad om. Möjligtvis blir det inte just Bitcoin, men någon slags kryptovaluta är en naturlig följd av internet och människans teknologiska utveckling.