Enkätundersökning


#1

Hej! Vi är två studenter som läser vår sista terminen på civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet och som för tillfället skriver ett examensarbete om Bitcoin.

Skulle du vilja medverka i en anonym enkät om Bitcoin? Det skulle vara till stor hjälp för vår uppsats! :slight_smile:

docs.google.com/a/student.liu.s … Y/viewform

Din medverkan är viktig för oss då enkäten ämnar identifiera bitcoinanvändarnas behov vid det initiala köpet av Bitcoin samt identifiera hur valutan används. Då enkätens fokus ligger på betalningsmedel kommer Du som har använt Bitcoin som betalningsmedel få en möjlighet att svara på frågor kring användningen. Till sist vill vi veta hur du ser på Bitcoins framtidsutsikter. Genom att svara på enkäten kommer du bidra till att öka allmänhetens kunskap om hur Bitcoin används som ett betalningsmedel.